Vaš pravni kompas 

  • Ostvarivanje prava na naknadu place za vrijeme globalne pandemije koronavirusa

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #1395  by comodore
 
OSTVARIVANjE PRAVA NA NAKNADU PLAĆE ZA VRIJEME GLOBALNE PANDEMIJE NOVOG KORONAVIRUSA (COVID-19)
Zakon o radu

član 81 stav 3

Pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije kriv, kao što je to slučaj sa globalnom pandemijom novog koronavirusa (COVID-19), radnik ostvaruje u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

"Kako realizirati preporuke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su date poslodavcima i radnicima zbog novonastale situacije preveniranja širenja virusa COVID-19?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 214. tematskoj sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine, proglasila stanje nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine, te donijela Zaključak V. broj: 403/2020 od 16.03.2020. godine, u vezi sa postupanjem poslodavca i radnika, u cilju sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), kojim je, između ostalog, izdata preporuka poslodavcima da provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, zatim da radnicima gdje je to moguće daju upute o radu od kuće, ukoliko je to zbog prirode posla moguće, da radnicima omoguće korištenje godišnjeg odmora i odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, kao i da radnicima, roditeljima malodobne djece do 10 godina omoguće odsustvo sa posla jednom roditelju, u slučaju da oba roditelja rade.

(...)

Kada je u pitanju ostvarivanje prava na naknadu plaće, ističemo da se ista ostvaruje u skladu sa članom 81. stav 1. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018) kojim je propisano da radnik ima pravo na naknadu plaće za period odsustvovanja sa rada iz opravdanih razloga predviđenih zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu (godišnji odmor, privremena spriječenost za rad, porođajno odsustvo, plaćeno odsustvo i sl.), dok je u stavu 2. iste odredbe propisano da period iz stava 1. ovog člana za koji se naknada isplaćuje na teret poslodavca utvrđuje se zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. U stavu 3. pomenute zakonske odredbe propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog oklonosti za koje radnik nije kriv (viša sila, privremeni zastoj u proizvodnji i sl.), u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-30/11-730/20(3) od 24.3.2020. godine)


https://epravo.ba

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum