Vaš pravni kompas 

  • Osporavanje sudske nagodbe

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #667  by comodore
 
OSPORAVANJE SUDSKE NAGODBE
Zakon o parničnom postupku

čl. 91 i 92

Nagodba zaključena pred sudom nema prirodu običnog poravnanja koje poznaje Zakon o obligacionim odnosima, pa se ista može osporavati samo u sudskom postupku.

Obrazloženje:

"Naime, Sudska nagodba zaključena pred sudom nema prirodu običnog poravnanja koji poznaje Zakon o obligacionim odnosima, već se ista može osporavati samo u sudskom postupku u skladu sa pravilima zakona po kome je zaključeno i iz razloga kako je to propisano članom 92. stav 2. Zakona o parničnom postupku, slijedom čega su neosnovani razlozi žalbe istaknuti u smislu povrede odredaba materijalnog prava. Dakle, i po stajalištu ovog suda neizvršenje obaveze po gore citiranoj sudskoj nagodbi samo po sebi ne čini da je tuženi postupao prevarno slijedom čega nema mjesta primjeni člana 65. Zakona o obligacionim odnosima te kako u pogledu ispunjena i ostalih uslova za poništenje iz člana 60. i 61. citiranog zakona, tužitelj nije dokazao postojanje istih, a teret dokaza je na tužitelju, to je odluka prvostepenog sud kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništenje iste pravilna i zakonita.

Obzirom da tužitelj po zaključenoj sudskoj nagodbi koja ima snagu izvršnog naslova u smislu člana 91. Zakona o parničnom postupku, nije zahtijevao ispunjenje činidbe, te kako nije dokazao da je u završetak radova uveo treću osobu gdje bi na taj način tužitelj i imao određena ponovna izdvajanja za radove koje je platio, to pravilno prvostepeni sud zaključuje da tužitelj neosnovano zahtijeva isplatu tražene naknade štete. Naime, i po ocjeni ovog suda premjer i predračun radova koje je tuženi trebao izvršiti ne znači da je tuženi bezuslovno obavezan na isplatu tog iznosa, a niti tako nešto proizilazi iz zaključene sudske nagodbe, pa kako tužitelj nije dokazao da su ispunjene osnovne pretpostavke odgovornosti za štetu iz člana 154. i 155. Zakona o obligacionim odnosima, pravilno odlučio kada je i ovaj dio tužbenog zahtjeva odbio kao neosnovan."(Presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, 51 0 Ps 075128 14 Pž od 16.3.2015. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum