Vaš pravni kompas 

  • Oravdanost pritvora zbog bojazni od ponavljanja djela

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #696  by comodore
 
OPRAVDANOST PRITVORA ZBOG BOJAZNI OD PONAVLjANjA DJELA
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 197 stav 1 tačka v)

Kada je optuženi više puta osuđivan, između ostalog i za istovrsno krivično djelo, postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan od ponavljanja tog djela, pa je pritvor opravdan.

Obrazloženje:

"Argumentima iznesenim u žalbi, ne može se osporiti pravilnost činjenične osnove pobijanog rješenja u pogledu postojanja posebnog pritvorskog razloga iz odredbe člana 197. stav 1. tačka v) ZKP RS.

Za takva činjenična utvrđenja i zaključak, dati su valjani razlozi u obrazloženju pobijanog rješenja, koje ovaj sud prihvata u cjelosti. Pravilno je prvostepeni sud utvrdio sve odlučne činjenice i dao valjane razloge u pobijanom rješenju, i to da je optuženi više puta osuđivan (zbog krivičnih djela teška krađa iz člana 232. stav 1. tačka 1. KZ RS) ali i istovrsnog krivičnog djela, (obljuba nad nemoćnim licem iz člana 194. stav 1. KZ RS pravosnažnom presudom Okružnog suda u D. broj... K 4 od 10.10.2016. godine). Kada se navedeno dovede u međusobnu povezanost, i po ocjeni ovog suda, postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan od ponavljanja djela, i time pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) ZKP RS.

Cijeneći navedeno, pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja, posmatrano sa aspekta nužnosti dalje primjene mjere pritvora i postojanja uspostavljenog pritvorskog razloga, ne može se osporiti prigovorima iznesenim u žalbi branioca optuženog, radi čega je bez osnova i prijedlog iz žalbe da se pritvor zamjeni nekom od mjera zabrana iz člana 185. ZKP RS."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 13 0 K 005171 18 Kž od 18.12.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum