Vaš pravni kompas 

  • Odredivanje perioda izvrsenja

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #670  by comodore
 
ODREĐIVANjE PERIODA IZVRŠENjA
Zakon o izvršnom postupku

član 39 stav 1

Izvršenje se ne može odrediti za ubuduće na neodređeni period, već se ono određuje radi izvršenja određenog dospjelog iznosa potraživanja.

Obrazloženje:

"Iz prvostepenog spisa pouzdano proizlazi, što se žalbama i ne dovodi u sumnju, da je izvršna isprava u ovom predmetu pravnosnažna presuda Osnovnog suda u B., broj … P od 28. 10. 2014. godine. Njom je obavezan izvršenik da kao otac na ime svog doprinosa za izdržavanje mldb. tražilaca izvršenja plaća mjesečno po 400 KM za svako dijete, odnosno ukupno 800 KM, počev od 2. 7. 2014. godine pa ubuduće dok za to postoje zakonski uslovi ili do drugačije odluke suda, s tim da je mjesečne iznose dužan da plati u periodu do petog u mjesecu za tekući mjesec, a dospjele i neisplaćene obroke izdržavanja je dužan platiti odjednom na ruke majke i zakonske zastupnice mldb. tražilaca izvršenja.

Imajući u vidu ove činjenice, prvostepeni sud je postupio suprotno zakonu jer je na nedozvoljen način u pobijanom rješenju odredio izvršenje koje bi, prema tom rješenju, trajalo ubuduće na neodređen period, počev od 1. 12. 2016. godine. Takvo postupanje je suprotno članu 39. stav 1. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18), iz koje odredbe proizlazi da se izvršenje određuje radi izvršenja određenog dospjelog iznosa potraživanja koje se ostvaruje (koji iznos određuje tražilac izvršenja u prijedlogu za izvršenje, saglasno članu 36. stav 1. Zakona o izvršnom postupku), a ne na neodređeno vrijeme, to jest praktično dok mldb. tražioci izvršenja ne postanu punoljetni, kako inače proizlazi iz onog dijela izreke pobijanog rješenja u kojem je prvostepeni sud odredio izvršenje za period od 1. 12. 2016. godine pa ubuduće dok za to postoje zakonski uslovi ili do drugačije odluke suda. Odlučivši na ovakav način, prvostepeni sud je ne samo postupio suprotno navedenoj zakonskoj odredbi već je, u suštini, u izvršnom postupku ponovo, ovaj put kao izvršni sud, presudio o izdržavanju mldb. tražilaca izvršenja i time izmijenio izvršnu ispravu, što je suprotno smislu i svrsi izvršnog sudskog postupka. Na to ovaj drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti u žalbenom postupku, jer se radi o pravilnoj primjeni zakona."(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, 71 0 I 254191 18 Gž od 11.1.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum