Vaš pravni kompas 

  • Odgovornost drzave za stetu na osnovu opasne aktivnosti

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #1140  by matrix
 
Odgovornost države za štetu na osnovu opasne aktivnosti. Računanje roka za pokretanja postupka.
Eksplozija na rafineriji nafte, oštećenje imovine podnosioca aplikacije.
Krivični postupak protiv rukovodilaca rafinerije nafte je obustavljen. Građanska tužba protiv operatera rafinerije je odbačena zbog nepoštivanja važećeg jednogodišnjeg roka.
- Član 6. (građanski aspekt): U kojoj mjeri je Kasacioni sud izračunao početak jednogodišnjeg roka na predvidiv i razuman način (pravo na pristup sudu)? Vidi paragrafe 95, 99, 103 i 104 presude.
- Koji je obim pozitivnih obaveza države prema članu 1. Protokola br. 1 kada postoji šteta na imovini od opasne aktivnosti, ali bez povreda / smrti? Vidi paragrafe 115 i 121 presude.
- Član 35. stav 1. (iscrpljivanje domaćih pravnih lijekova): Koje domaće pravne lijekove treba iscrpiti aplikant u ovom specifičnom kontekstu: vidi paragraf 131 presude.
Utvrđena povreda člana 6. st. 1.

https://www.bih-pravo.org/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum