Vaš pravni kompas 

  • Odgovor na tužbu zbog kršenja autorskih prava

  • Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, topografija integralnog kola, industrijski dizajn i drugo
Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, topografija integralnog kola, industrijski dizajn i drugo
 #1289  by comodore
 
Odgovor na tužbu zbog kršenja autorskih prava

Ukoliko proizvodite sadržaje koje objavljujete na YouTubeu, moguće je da ćete se u određenoj fazi svoga rada, koristeći ili prilagođavajući sadržaje koje su proizveli drugi, susresti sa tužbom zbog kršenja autorskih prava. Sadržaj zaštićen autorskim pravima može biti uklonjen s YouTubea ako je prenesen bez dopuštenja vlasnika autorskih prava. Odgovor na tužbu zbog kršenja autorskih prava pravni je zahtjev upućen YouTubeu za vraćanje videozapisa koji je uklonjen zbog navodnog kršenja autorskih prava, odnosno korištenja djela zaštićenog autorskim pravima bez odobrenja autora.
Kada je odgovor na tužbu opravdan?

Odgovor na tužbu zbog kršenja autorskih prava YouTube možete poslati samo ako je videozapis koji ste prenijeli onemogućen zbog greške ili pogrešne identifikacije sadržaja. U drugim okolnostima, ne biste trebali slati svoj odgovor YouTubeu.

Ako je vaš videozapis onemogućen zbog kršenja autorskih prava, ne biste smjeli slati odgovor na tužbu. Umjesto toga, pričekajte da dobijena opomena zbog kršenja autorskih prava istekne, što se obično događa nakon 90 dana. Ako ste primili opomenu zbog kršenja autorskih prava, to znači da je vaš videozapis uklonjen s YouTubea jer je vlasnik autorskih prava poslao potpuni i važeći pravni zahtjev da se to učini. Ako vlasnik autorskih prava pošalje službenu obavijest da nemate njegovo dopuštenje za objavu sadržaja na web-lokaciji, YouTube će postupiti u skladu sa zakonima o zaštiti autorskih prava i ukloniti sadržaj koji ste prenijeli.Videozapisi mogu biti uklonjeni s web-lokacije iz razloga koji nisu povezani s autorskim pravima. Također, polaganje prava putem Content ID-ja ne dovodi do izricanja opomene.Možete se i direktno obratiti vlasniku autorskih prava te zatražiti povlačenje obavijesti o kršenju autorskih prava. Nakon što pošalje obavijest o kršenju autorskih prava, vlasnik autorskih prava može uvidjeti da je pogrešno identificirao sadržaj ili se može predomisliti u vezi sa tužbom. Ako se to dogodi, YouTube prihvaća povlačenje tužbe povezane s kršenjem autorskih prava one strane koja je izvorno poslala tu tužbu.
Kako poslati odgovor na tužbu?


Odgovor na tužbu možete poslati u Upravitelju videozapisa. Ako ispunjava sve pravne uvjete i jasno objašnjava prava koja imate na uklonjeni sadržaj, YouTube će ga proslijediti onome ko polaže prava na osporeni sadržaj. Odgovor na tužbu mora poslati osoba koja jedirektno prenijela videozapis ili predstavnik koji je ovlašten postupati u njeno ime, naprimjer advokat.
Izvor: pravniblog

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum