Vaš pravni kompas 

  • Odgovor na tuzbu

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #387  by law
 
ODGOVOR NA TUŽBUP. br. ___ / ___

OSNOVNI SUD U

TUŽILAC:

TUŽENI:

Radi: ____________________

Vrijednost: ________________ KM

ODGOVOR NA TUŽBU

I - Osnovni sud u ________________ je dana _________ godine, dostavio tuženom tužbu tužioca ___________________ iz _________
____, sa nalogom da tuženi u roku od 30 dana od dana prijema tužbe, podnese pismeni odgovor na tužbu tužioca.

II - Tužilac je u svojoj tužbi naveo: __________________________


i kao dokaze za to priložio ________________________________ i predložio

te zahtijeva od suda da u cjelosti usvoji njegov tužbeni zahtjev, a tuženog obaveže na plaćanje sudskih troškova.

III - Tuženi, postupajući po nalogu suda, a prije izjašnjenja o tužbenom zahtjevu, ističe:

1. Procesne prigovore:

______________________________
(Tuženi je dužan, shodno članu 71. stav 1. Zakona o parničnom postupku, da u odgovoru na tužbu, a prije izjašnjenja o tužbenom zahtjevu istakne moguće procesne prigovore) _________________________________________________________________________, a potom tužbeni zahtjev tužioca osporava u cjelini iz sljedećih razloga:

2. Tužbeni zahtjev tužioca neosnovan je zbog sljedećeg: ___________________________

(Ako osporava tužbeni zahtjev, tuženi mora za svoje činjenične navode dostaviti ili predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju)

DOKAZI:

1. _____________________________

2. ________________________________
3. _____________________________
4. ________________________________
IV - Shodno napred navedenom, tuženi predlaže da sud u zakonskom roku zakaže pripremno ročište, ročište za glavnu raspravu, izvede priložene i predložene dokaze i potom donese sljedećuP R E S U D U

Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužioca ______________ iz _____________, koji je tražio
__________________________________, a tužilac se obavezuje da tuženom naknadi sve pripadajuće troškove ovog parničnog postupka u roku od 30 dana pod prijetnjom izvršenja.U ___________ dana ___________ godine


ZA TUŽENOG


_______________

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum