Vaš pravni kompas 

  • Obaveza provodenja obuke iz zastite na radu za vrijeme trajanja proglasenog stanja nesrece

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #1371  by matrix
 
OBAVEZA PROVOĐENjA OBUKE IZ ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME TRAJANjA PROGLAŠENOG STANjA NESREĆE
Zakon o zaštiti na radu

član 39 stav 1

Imajući u vidu da proglašavanjem stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine nije došlo do suspenzije u primjeni važećih propisa, poslodavci su dužni da provode redovne obuke iz oblasti zaštite na radu u novonastalim okolnostima u što manjim grupama, uz korištenje preporučenih zaštitnih sredstava, te uz poštivanje preporuka o potrebnoj udaljenosti prilikom kontakta.

"Da li poslodavac i za vrijeme proglašenog stanja nesreće ima obavezu provođenja obuke na radu, s obzirom na to da provođenjem navedene zakonske obaveze nije moguće izbjeći koncentraciju velikog broja lica na jednom mjestu, uključujući radnike i pružaoce navedenih usluga?

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu ("Sl. list SRBiH", br. 22/1990 - dalje: Zakon), zaštitu na radu obezbjeđuje i provodi poslodavac, koji je shodno odredbi člana 39. stav 1. pomenutog zakona obavezan da izvrši i obučavanje radnika. Naime, pomenutom odredbom je propisano da se prije raspoređivanja radnika na radno mjesto i kada se vrše promjene u tehničko-tehnološkom procesu odnosno procesu rada, radnik obavezno obučava iz oblasti zaštite na radu.

Shodno navedenom, a imajući u vidu da proglašavanjem stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine nije došlo do suspenzije u primjeni važećih propisa, to su za poslodavce, odnosno za radnike i dalje obavezujuće redovne mjere koje se provode u skladu sa Zakonom. Imajući u vidu novonastalu situaciju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 16.03.2020.godine, u vezi sa postupanjem poslodavaca i radnika, a s ciljem sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), utvrdila određene preporuke poslodavcima, te je između ostalog u pogledu organizacije rada preporučeno izbjegavanje koncentracije većeg broja radnika na jednom mjestu.

Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da bi se provođenje redovnih obuka iz oblasti zaštite na radu u novonastalim okolnostima moglo odvijati u što manjim grupama, uz korištenje preporučenih zaštitnih sredstava, te uz poštivanje preporuka o potrebnoj udaljenosti prilikom kontakta."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-30/11-727/20 od 20.3.2020. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum