Vaš pravni kompas 

  • Novcana protivvrijednost prodate stvari kao bracna stecevina

  • Statusna pitanja, razvodi, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo nad mldb djecom, imovinska pitanja u braku itd.
Statusna pitanja, razvodi, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo nad mldb djecom, imovinska pitanja u braku itd.
 #651  by comodore
 
NOVČANA PROTIVVRIJEDNOST PRODATE STVARI KAO BRAČNA STEČEVINA
Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine

član 251 stav 1 i član 253

Pokretna stvar stečena zajedničkim radom tokom trajanja braka, koju je jedan bračni partner prodao nakon faktičkog prekida bračne zajednice, ne predstavlja bračnu stečevinu, već tu stečevinu predstavlja novčana protivvrijednost te stvari.(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, Rev 143/2009 od 25.1.2011. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum