Vaš pravni kompas 

  • Nisu ispunjeni standardi obrazlozene odluke

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #193  by matrix
 
Nisu ispunjeni standardi obrazlozene odluke

I. Odreclivanje i produzenje pritvora

I.1. Narusavanje javnog reda


Rjesenje ne sadrzi valjane i jasne razloge, tj. analizu okolnosti relevantnu za konkretnu situaciju u pogledu postojanja stvarne prijetnje za narusavanje javnog reda (clan 146. stav 1. tacka d) ZKPFBiH).

Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 4784/17
od 17. januara 2018. godine


Iz obrazloženja rješenja redovnog suda:

„S obzirom na postojanje osnovane sumnje da je optuženik počinio navedena djela Ubojstvo iz čl. 166. st. 1. KZ FBiH i Paljevina iz čl. 301. st. 2. u svezi sa čl.
1. KZ FBiH u stjecaju, odnosno u stjecaju sa kaznenim djelom Izazivanje opće opasnosti iz čl. 323. st. 1. KZ FBiH, pod opisanim okolnostima, u naseljenom mjestu i u frekventno doba dana, mišljenje je ovog vijeća da se u konkretnom slučaju radi o posebno teškom kaznenom djelu, koje je uz to praćeno vanrednim okolnostima, dakle, onim okolnostima koje nisu uobičajene pri počinjenju ove vrste kaznenih djela. S obzirom na iskazane prijetnje optuženika svjedoku [S.N.], ovo vijeće je mišljenja da bi puštanje optuženika na slobodu nakon počinjenja ovakvog kaznenog djela u sredini u kojoj boravi i svjedok [S. N.] kome je optuženik uputio prijetnje, kao i ostali svjedoci i obitelj oštećenog, a pri činjenici da je i ostatak javnosti senzibiliziran zbog počinjenja ovakvih djela, vijeće je mišljenja da postoje vanredne okolnosti, i da bi puštanje na slobodu optuženika rezultiralo stvarno prijetnjom narušavanju javnog reda, te shodno tome postoji pritvorski razlog iz čl. 146. st. 1. tč. d) ZKP FBiH.”

Iz odluke Ustavnog suda BiH:

„Prema mišljenju Ustavnog suda, u osporenim rješenjima došlo je do izjednačavanja načina počinjenja krivičnog djela, te posljedica i težine predmetnog krivičnog djela sa ‘izvanrednim okolnostima’ iz člana 146. stav 1. tačka d) ZKP, dok sudovi nisu naveli niti jedan konkretan i suštinski razlog za postojanje ‘vanrednih okolnosti’ utemeljenih na stvarnoj i razumnoj opasnosti od narušavanja javnog reda, pogotovo u odnosu na svjedoka S. N., rodbinu oštećenog, kao i javnost ne dajući nikakvo obrazloženje za zaključak u pogledu njezine ‘senzibiliziranosti’ i uslijed toga stvarne prijetnje narušavanju javnog reda.”

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum