Vaš pravni kompas 

  • Nesavjestan rad u službi – Radnja učinjenja

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1573  by sudija
 
Krivično djelo Nesavjestan rad u službi – Radnja učinjenja - član 387. stav 1. KZ FBiH

KRIVIČNO DJELO NESAVJESTAN RAD U SLUŽBI IZ ČLANA 387. STAV 1. KZ FBIH U OBLIKU KOJI POSTOJI KADA SLUŽBENA ILI ODGOVORNA OSOBA U FEDERACIJI POVREDOM ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI OPĆEG AKTA, OČITO NESAVJESNO POSTUPI U VRŠENJU DUŽNOSTI, PA ZBOG TOGA PRAVO DRUGOGA BUDE TEŠKO POVRIJEĐENO ILI NASTUPI IMOVINSKA ŠTETA KOJA PRELAZI IZNOS 1.000,00 KM, NE MOŽE SE UČINITI POVREDOM UGOVORA U PRIVREDI ZAKLJUČENOG IZMEĐU DVA POSLOVNA SUBJEKTA POŠTO TAKAV UGOVOR NE PREDSTAVLJA OPĆI AKT.

Iz obrazloženja:

„Odredba člana 387. stav 1. KZ FBiH propisuje da krivično djelo Nesavjestan rad u službi čini službena ili odgovorna osoba u Federaciji koja povredom zakona, drugog propisa ili općeg akta ili propuštanjem dužnosti nadzora, očito nesavjesno postupi u vršenju dužnosti, pa zbog toga pravo drugoga bude teško povrijeđeno ili nastupi imovinska šteta koja prelazi iznos 1.000,00 KM, a ako šteta prelazi iznos od 10.000,00 KM postojaće kvalifikovani oblik ovog krivičnog djela. U konkretnom slučaju je izrekom pobijane presude optuženi oglašen krivim da je „očito nesavjesno postupio u vršenju svoje dužnosti, a protivno interesu ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, na način da je postupio suprotno odredbi člana 4. Ugovora broj: 014-ZD/13 o isporuci dvoetažnog vibro sita za suho odsijavanje za potrebe JP ... d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ... d.o.o. ..., zaključenog u martu 2013. godine između prodavca ... d.o.o.
... i JP ... d.d. Sarajevo, ... d.o.o. ... kao kupca …“. Iz prethodno navedenog opisa djela proizilazi da je optuženi oglašen krivim za postupanje koje predstavlja povredu ugovora u privredi. Kako ugovor u privredi ne predstavlja zakon, drugi propis, niti opći akt, čija povreda bi predstavljala obilježje krivičnog djela Nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. u vezi stava 1. KZ FBiH (nego pravni posao privatnog prava), to se u opisu djela za koje je optuženi oglašen krivim prvostepenom presudom ne stiču obilježja prethodno pomenutog krivičnog djela. S tim u vezi, ovaj sud primjećuje da pobijanom presudom optuženi nije oglašen krivim da je radnjama opisanim u izreci propustio dužnost nadzora, a kantonalni tužitelj u tom pravcu nije izjavio žalbu, pa ovaj sud u tom pravcu nije mogao ispitivati pobijanu presudu. Prema tome, djelo opisano u izreci pobijane presude ne predstavlja krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana
387. stav 2. u vezi stava 1. KZ FBiH, jer se povredom ugovora u privredi ne može počiniti to krivično djelo. Pri tome, ovaj sud nije našao da se u radnjama optuženog, opisanim u izreci pobijane presude, stiču obilježja nekog drugog krivičnog djela.“

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04 0 K 009436 19 Kž od 26.11.2019. godine)

Izvor: Krivicno pravo u praksi

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum