Vaš pravni kompas 

  • Nemogucnost prigovaranja o nesporazumu kod odredivanja datuma rocista

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #659  by comodore
 
NEMOGUĆNOST PRIGOVARANJA O NESPORAZUMU KOD ODREĐIVANJA DATUMA ROČIŠTA
Zakon o parničnom postupku

član 84 stav 1

Kada stranka potpiše zapisnik sa određenim datumom odlaganja pripremnog ročišta, smatra se da je ta stranka primila na znanje odlaganje ročišta sa datumom navedenim na zapisniku i ne može osnovano prigovarati o nesporazumu kod određivanja datuma.

Obrazloženje:

"Članom 84. stav 1. ZPP-a, propisano je da ako na pripremno ročište ne dođe tužilac, a bio je uredno obaviješten, smatrat će se da je tužba povučena, osim ako tuženi ne zahtijeva da se ročište održi.

U konkretnom slučaju, prvostepeni sud je nakon odloženog pripremnog ročišta održanog 3. 7. 2014. godine, na kojem su pristupili i zakonski zastupnik tužitelja i punomoćnik tužene, primili na znanje da novi datum zakazivanja pripremnog ročišta za 11.9. 2014. godine u 10,00 sati, te da isti neće biti posebno pozivani. Međutim, na novo pripremno ročište ni tužitelj, a ni tužena nisu pristupili, zbog čega je prvostepeni sud donio rješenje kojim se tužba (a i protivtužba) smatra povučenim.

Stoga nije osnovan revizijski razlog postojanja povreda postupka iz čl. 209. ZPP u pobijanoj odluci drugostepenog suda kada je isti odbio žalbu tužitelja na doneseno prvostepeno rješenje, jer prvostepeni sud nije povrijedio odredbu čl. 84. st. 1. ZPP, kada je donio rješenje kojim tužbu smatra povučenim.

Prigovori revizije, da drugostepeni sud nije pravilno cijenio žalbene navode prema kojim je prvostepeni sud zakonskog zastupnika tužitelja usmeno obavijestio da je pripremno ročište odloženo za drugi datum (18. 9. 2014. godine), a ne 11.9. 2014. godine, pravilno drugostepeni sud cijeni neosnovanim, jer je zapisnik o pripremnom ročištu od 3. 7. 2014. godine, na kojem je konstatovan datum odlaganja pripremnog ročišta za 11.9. 2014. godine potpisao i zakonski zastupnik tužitelja.

Kada je stranka potpisala zapisnik sa određenim datumom odlaganja pripremnog ročišta, ne može osnovano prigovarati o nesporazumu kod određivanja datuma, jer je "čuo" drugi datum zakazivanja ročišta. Potpisivanjem zapisnika postoji pretpostavka da je primio na znanje odlaganje ročišta sa datumom navedenim na zapisniku.

Stoga se ne može prihvatiti osnovanom tvrdnja tužitelja, da je tužitelj obaviješten o drugom datumu odlaganja u odnosu na onaj koji je bio u vrijeme donošenja prvostepenog rješenja, pa je revizijski sud primjenom člana 248. u vezi čl. 254 st. 4. ZPP-a u tom dijelu pobijanog rješenja, reviziju odbio."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 32 0 Ps 110513 17 Rev od 15.1.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum