Vaš pravni kompas 

  • Nemogucnost izricanja blaze mjere od pritvora

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #872  by AntunHun
 
NEMOGUĆNOST IZRICANjA BLAŽE MJERE OD PRITVORA
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

čl. 184 i 197

Neosnovano je zalaganje branioca optuženog da mu se umjesto pritvora izrekne mjera Zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja ako činjenice navedene u obrazloženju rješenja o produženju pritvora predstavljaju pouzdanu osnovu za zaključak tog rješenja da se nijednom blažom mjerom ne bi mogla ostvariti ista svrha kao pritvorom.

Obrazloženje:

"Argumentima žalbe nije dovedena u sumnju pravilnost utvrđenja činjenica od odlučnog zanačaja na kojima se zasniva zaključak pobijanog rješenja o postojanju osnovane sumnje da je optuženi počinio krivično djelo ubistvo iz člana 148. stav 1. i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 6. KZ RS, za koje se optužnicom tereti i o postojanju pritvorskih razloga sadržanih u odredbi člana 197. stav 1. tačke v) i g) ZKP RS, niti validnost datih razloga u obrazloženju rješenja za te zaključke.

Naime, osnovana sumnja da je optuženi počinio navedena krivična djela, kao opšti uslov za određivanje i produženje pritvora, prema pravilnom utvrđenju pobijanog rješenja postoji u neizmjenjenom obliku u odnosu na prethodno rješenje o produženju pritvora, jer u ovoj fazi postupka se nisu pojavile činjenice i okolnosti takvog karaktera i značaja da bi dovele u pitanje pravilnost takvog utvrđenja. Žalbeni prigovor kojim se, pozivanjem na nužnu odbranu, dovodi u pitanje pravilnost činjenične osnove zaključka da je optuženi osnovano sumnjiv da je izvršilac krivičnog djela ubistva u navedenom obliku, nema taj značaj koji mu žalba pridaje posmatrano u kontekstu dokaza priloženih uz optužnicu i provedenih na glavnom pretresu u dosadašnjem toku postupka, jer ne nalazi svoju potvrdu u sadržaju tih dokaza.

Za zaključak da i dalje postoje pritvorski razlozi iz člana 197. stav 1. tačke v) i g) ZKP RS, data je vrlo iscrpna sadržajna argumentacija na 2. stranici osporenog rješenja,iz koje nesumnjivo proizlazi nužnost daljeg zadržavanja optuženog u pritvoru, zbog opravdane bojazni da će ponoviti krivično djelo, te zbog postojanja vanrednih okolnosti koje djelu daju posebnu težinu posmatrano kroz način izvršenja djela i posljedice djela, usljed kojih bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda. Date razloge kao mjerodavno obrazloženje prihvata i ovaj sud u cjelosti, pa se žalilac upućuje na njih.

Činjenice apostrofirane u obrazloženju pobijanog rješenja za utvrđene pritvorske razloge, po ocjeni ovog suda, predstavljaju pouzdanu osnovu za zaključak tog rješenja da se ni jednom blažom mjerom ne bi mogla ostvariti ista svrha kao pritvorom, pa je slijedom toga neosnovano zalaganje žalbe branioca optuženog da se umjesto pritvora optuženom izrekne mjera zabrane napuštanja boravišta i zabrane putovanja iz člana 184. ZKP RS. Iz navedenih razloga žalba branioca optuženog se pokazuje kao neosnovana, jer jer je činjenična osnova osporenog rješenja potpuna i pravilna, a za sve odlučne činjenice na kojima se zasniva osnovana sumnja da je optuženi počinio krivična djela za koja se optužnicom tereti i na kojima se zasnivaju utvrđeni pritvorski razlozi dato je valjno obrazloženje."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 12 0 K 005785 18 Kž 10 od 20.7.2018. godine)

www.bosna-forum.eu

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum