Vaš pravni kompas 

  • Nechayeva protiv Rusije

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1475  by comodore
 
Nechayeva protiv Rusije (predstavka br. 18921/15)

Podnositeljica predstavke je od 2002. do 2015. godine radila kao državni službenik u Odjelu za rad i zapošljavanje. Slučaj se odnosio na primjenu mehanizma za smanjenje dodatka koji joj je dodijeljen kao pomoć za kupovinu stana.

Naime, umjesto 24.486.105 rubalja na koje je prema mišljenju podnositeljice predstavke imala pravo, njoj je isplaćen iznos od 4.353.927 rubalja zbog nedostatka finansijskih sredstava. Domaći sudovi ocjenili su primjenu mehanizma za smanjivanje dodatka zakonitim i opravdanim. Pozivajući se na član 1. Protokola br. 1 (zaštita imovine), podnositeljica predstavke tvrdila je da je primjena koeficijenta smanjenja bila proizvoljna mjera nespojiva sa zahtjevima navedenog člana.

Povreda člana 1 Protokola br. 1. Pravična naknada: 72,000 EUR na ime materijalne štete, 1,600 EUR na ime nematerijalne štete, i određeni iznos za troškove i izdatke.

https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum