Vaš pravni kompas 

  • Nastupanje dejstva subjektivnog preinačenja tužbe

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #1440  by matrix
 
NASTUPANjE DEJSTVA SUBJEKTIVNOG PREINAČENjA TUŽBE
Zakon o parničnom postupku

član 58 stav 3

Dejstvo subjektivnog preinačenja tužbe nastupa od momenta podnošenja tužbe prema prvobitno tuženom, a ne od momenta stupanja novog tuženog u parnicu.

Obrazloženje:

"Naime, drugostepeni sud je prilikom donošenja svoje presude zanemario odredbu kojom je propisano da osoba koja stupa u parnicu umjesto prvobitnog tuženog mora primiti parnicu u onom stanju u kojem se ona nalazi u trenutku kad u nju stupa (član 58. stav 3. ZPP). Shodno tome, dejstvo subjektivnog preinačenja tužbe, kao procesne sukcesije, nastupa od momenta podnošenja tužbe prema prvobitno tuženom, a ne od momenta stupanja novog tuženog u parnicu. To znači da se, s obzirom da tuženi stupa u parnicu umjesto ranijeg tuženog, posljedice podnošenja tužbe odnose i na novog tuženog, što se odnosi i na uticaj tužbe na prekid zastarijevanja u smislu odredbe člana 388. ZOO. Zbog toga je pravilna ocjena prvostepenog suda da je do prekida zastarjelosti došlo podnošenjem tužbe od 7. 4. 2011. godine, a ne njenim preinačenjem na pripremnom ročištu dana 27. 5. 2014. godine. Takav stav u vezi sa primjenom citirane zakonske odredbe je ovaj revizijski sud iznosio u svojim ranijim odlukama, što je bio razlog da se revizija tužitelja u ovom slučaju dopusti, kako bi se omogućila jedinstvena primjena prava.

U situaciji kada potraživanje tužitelja nije zastarjelo, jer u vrijeme podnošenja tužbe nije bio protekao opći rok zastarjelosti potraživanja od 5 godina iz člana 371. ZOO, pravilno je prvostepeni sud postupio kada je postojanje osnova, kao i visinu štete koju je tužitelj pretrpio utvrđivao na osnovu provedenog vještačenja, tj. korištenjem stručnog znanja vještaka poljoprivredne struke, koji se u svom nalazu i mišljenju očitovao na okolnosti uzroka, obima, te visine nastale štete na poljoprivrednom zemljištu tužitelja.

Zbog toga je ovaj sud, imajući u vidu da je drugostepeni sud prihvatio sva činjenična i pravna utvrđenja prvostepenog suda u vezi sa uzrokom nastanka i visinom štete kao pravilna, ocijenio da su se ispunili uslovi iz člana 250. stav 1. ZPP, za preinačenje presude drugostepenog suda."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 23 0 P 012593 18 Rev od 14.3.2019. godine)

https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum