Vaš pravni kompas 

  • Naredba za rusenje kuce romske porodice

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #1139  by matrix
 
Naredba za rušenje kuće romske porodice.

Aydarov and Others v. Bulgaria, br. 33586/15
(dec.)

02.10.2018. godine Odjel V


Podnosioci aplikacije su dvije Romske porodice koje su ilegalno izgradile svoje kuće i bez planskih dozvola na zemljištu koje pripada opštini. Naredbe za rušenje su postale konačne 2011. godine. Jedna od kuća je srušena 2015. godine.
Žalbe po članu 3., 8., 13. i 14. i člana 1. Protokola br. 1.
- Primjena člana 35 st. 1: da li šestomjesečni rok počinje da teče od datuma donošenja naredbe za rušenje ili od datuma samog rušenja.
- Podnesci trećih strana o prisilnim iseljenjima Roma širom Evrope (paragraf 78 odluke). Aplikacija je nedopuštena.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum