Vaš pravni kompas 

  • Nagradno-promotivna emisija

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1472  by matrix
 
NAGRADNO-PROMOTIVNA EMISIJA
Zakon o igrama na sreću

član 7 stav 1

Nagradno-promotivna emisija koju emituje televizijska stanica i kojoj se pristupa putem poziva na broj telefona, uz određenu naplatu, ne može se svrstati ni u igre na sreću ni u društvene provjere znanja, iako posjeduje neke karakteristike i jednog i drugog.

"Da li nagradno-promotivna emisija koju je osmislio i zaštitio Klijent predstavlja kviz ili nagradnu igru u skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću?

Odredbama člana 7. stav 1. Zakona o igrama na sreću ("Sl. novine FBiH", br. 48/2015 i 60/2015 - ispr. - dalje: Zakon) propisano je da nagradni konkurs i nagradne igre koje priređuju pravna lica s ciljem propagande nisu igre na sreću u smislu Zakona i iste se mogu organizirati pod uslovom da se učestvovanje u igri ne naplaćuje posebno, da se nagrade isplaćuju u proizvodima ili uslugama, da se unaprijed uplati 6% od ukupne vrijednosti nagradnog fonda i to: ravnomjerno po 1,5 % Crvenom križu, "Caritasu", "Merhamet MDD" i "Dobrotvoru" i da se pravila igre, uz prethodno odobrenje Ministarstva, objave u dnevnoj štampi. Stavom 3. istog člana propisano je da se prijavljivanje učesnika u nagradnim igrama putem poziva u svim oblicima elektronskih komunikacijskih mreža te putem SMS usluga ne smatra se posebnom uplatom za učestvovanje, pod uslovom da cijena po pozivu odnosno SMS usluzi ne prelazi iznos važeće cijene koja je utvrđena od strane operatera u redovnom telekomunikacijskom saobraćaju.

Nadalje je Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara ("Sl. novine FBiH", br. 30/2016) detaljnije propisano na koji način i pod kojim uslovima mogu se organizirati nagradne igre na teritoriji Federacije BIH.

Stavom 6. člana 17. Zakona propisano je da se nagradnom igrom ne smatra društvena igra znanja (kvizovi). Društvena igra znanja (kviz), u smislu Zakona, jest igra koja se odvija pred javnošću, a u kojoj se u vještini, spretnosti i znanju iz različitih područja takmiče jedan ili više unaprijed kvalifrkovanih učesnika prema pravilima priređivača uz obavezno prisustvovanje učesnika mjestu priređivanja kviza, pri čemu pobjeda zavisi isključivo o postignutim rezultatima u zadanoj tematici. U društvenu igru znanja jedan ili više unaprijed kvalifikovanih igrača uključuje se isključivo na temelju iskazane vještine i spretnosti, odnosno znanja.

Slijedom navedenih odredbi i informacija iz... upita u kojem navodite da će TV stanica emitovati emisiju sa nagradno-promotivnim konceptom, u kojem se učešćem u emisije pristupa putem poziva na broj telefona, uz naplatu 1,60KM po pozivu, mišljenja smo da na osnovu prezentiranih informacija predstavljeni koncept ne može se svrstati ni u nagradne igre ni u društvene igre znanja, jer nisu ispunjeni uslovi iz člana 17. Zakona, već isti ima neke od karakteristika nagradne igre, a neke od društvene igre znanja."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 05-14-2-6423/18-1(1) iz 2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum