Vaš pravni kompas 

  • Nacionalizacija najamnih zgrada i najamnih poslovnih zgrada

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #421  by admin
 
NACIONALIZACIJA NAJAMNIH ZGRADA I NAJAMNIH POSLOVNIH ZGRADA
Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta

čl. 8 i 12

Najamne stambene zgrade i najamne poslovne zgrade danom donošenja Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta se nacionalizuju i postaju društvena svojina iako nacionalizacija nije fizički upisana u zemljišne knjige.

Obrazloženje:

"Vijeće ovog suda je ponovnom ocjenom izvedenih pismenih dokaza u koje je prvostepeni sud na glavnoj raspravi izvršio uvid, utvrdio sljedeće relevatne činjenice za pravilnu primjenu materijalnog prava. Među parničnim strankama nesporno da su tužitelji sunositelji stanarskog prava na stanu u ulici..., općina C.S.. Na osnovu uvida u zahtjev stambenom odsjeku koji je podnio I.Z. vidljivo je da je otac A.Z. stanovao u ovom stanu još od 05.12.1947.godine. Nakon smrti I.Z. nositelj stanarskog prava na ovom stanu je bila majka tužitelja F.Z. prema ugovoru o korištenju stana koji je zaključila sa samoupravnom zajednicom stanovanja Grada S. 13.08.1982.godine. Nakon smrti majke F.Z. na stanu su ostali sunositelji stanarskog prava A.Z. i njegova supruga jer je A.Z. bio član porodičnog domaćinstva. Tužitelj je zaključio ugovor o korištenju ovog stana27.02.1990.g. i danas se sa suprugom nalazi u posjedu istog stana.

(...)

Na osnovu odredaba Zakona o nacionalizaciji, najamnih zgrada i građevinskog zemljišta nacionalizuju se i postaju društvena svojina najamne stambene zgrade i najamne poslovne zgrade danom donošenja ovog zakona. Međutim, notorna je činjenica da na većem dijelu stambenih zgrada u gradu S. nacionalizacija nije fizički u zemljišnim knjigama upisana.. Na osnovu zk. izvadka za zgradu u kojoj se nalazi sporni stan zk. ul...., kč. 248 kuća sa kućištem i dvorištem, površine 342 m2, utvrđeno je da u zk. izvadku je upisano nacionalizacija nije provedena. Ovo znači da je ova kuća postala društveno vlasništvo danom donošenja Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ali da upis društvenog vlasništva, tehnički, fizički, u zemljišnom uredu nije proveden. Članom 80 Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta regulirano je da ovaj Zakon stupa na snagu danom njegova usvajanja ("Službeni list FNRJ” broj 52/1958, 3/1959, 24/1959, 24/1961 i 1/1963). Upis u zemljišne knjige nacionalizovanih zgrada i zemljšta ima samo deklaratoran karakter a nacionalizacija je provedena samim donošenjem Zakona. Donošenjem Zakona ova zgrada i sporni stan su postali društvena svojina s tim što tehnički, nacionalizacija nije provedena u zk. uredu Općinskog suda u S."(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, 65 0 P 048473 09 Gž od 20.6.2012. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum