Vaš pravni kompas 

  • Mugemangango v. Belgium

  • Europsko pravo
Europsko pravo
 #1532  by sudija
 
Mugemangango v. Belgium (br. 310/15), 10.7.2020., presuda Velikog vijeća2

Povreda člana 3. Protokola broj 1. uz EK (pravo na slobodne izbore) Povreda člana 13. EK
Slučaj se odnosio na postizborni spor vezan za izbore koji su održani 25. maja 2014. Pred Evropskim sudom aplikant se žalio na postupak koji je proveo Parlament Valonije nakon što je osporio izborne rezultate. Tvrdio je da je Parlament Valonije, koji je bio jedino tijelo koje je prema domaćem pravu imalo nadležnost da odlučuje o njegovoj žalbi, bio i sudija i stranka u postupku ispitivanja njegove žalbe.


Evropski sud je utvrdio da je aplikantovu pritužbu ispitalo tijelo koje nije pružilo potrebna jamstva za svoju nepristranost i čija diskrecija nije bila dovoljno precizno ograničene odredbama domaćeg prava. Zaštitne mjere koje su aplikantu pružene tokom postupka također su bile nedovoljne, jer su uvedene na diskrecionoj osnovi. O njegovim pritužbama nije odlučeno u postupku koji je imao odgovarajuće i dovoljne zaštitne mjere za sprečavanje samovolje i osiguranje učinkovitog ispitivanja. Sud je također utvrdio da je u odsustvu ovih zaštitnih mjera, ovaj pravni lijek nije bio efektivan u smislu člana 13. Evropske konvencije.

https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum