Vaš pravni kompas 

  • Mogucnost osude za produzeno krivicno djelo shodno clanu 54. KZ BiH

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #606  by comodore
 
Mogućnost osude za produženo krivično djelo shodno članu 54. KZ BiH


Optuženog nije moguće oglasiti krivim za produženo krivično djelo ukoliko je optužen da je krivično djelo počinio iz nehata.

Iz obrazloženja:
Prvostepeni sud u pobijanoj presudi navodi kako su u konkretnom slučaju ispunjeni svi neophodni elementi kako bi se primijenila konstrukcija produženog krivičnog djela čime je prihvaćena kvalifikacija koja je optuženom stavljena na teret izmijenjenom optužnicom Tužilaštva od 23.08.2016. godine.

Između ostalog, u presudi se navodi da je sud ovakvu odluku donio „polazeći od same nelogičnosti koja proizilazi iz odredbe da je za produženo krivično djelo potreban umišljaj, čime je zakonodavac dao privilegije za počinioce krivičnih djela sa većom uloženom kriminalnom voljom u odnosu na one počinioce koji su uložili manju, postupanjem iz nehata. Pri tome je Sud imao u vidu i da je primjena nehata kod ove konstrukcije teoretski i praktično moguća, a što je u konkretnom slučaju utvrđeno.“

Zaključujući na ovaj način, prvostepeno vijeće zanemaruje izričitu zakonsku terminologiju koja ne ostavlja prostora dvosmislenosti, već odredbu tumači da je nelogično da zakonodavac da „privilegije“ počiniocu koji krivično djelo izvrši iz umišljaja, a isključi počinioce sa „manjom“ kriminalnom voljom koji djelo izvrše iz nehata. Međutim, odredba člana 54. stav 2. KZ BiH glasi: „Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu”.

S obzirom na navedeno, branilac osnovano ukazuje da odredba krivičnog zakona koji propisuje izvršenje krivičnog djela u produženom obliku, ne propisuje mogućnost izvršenja krivičnog djela iz nehata. Budući da je optuženi S. V. oglašen krivim da je počinio produženo krivično djelo, postupajući nehatno u odnosu na okolnost da je novac pribavljen krivičnim djelom, evidentno je da je prvostepeni sud primijenio odredbu člana 54. KZ BiH na način na koji se ne može primijeniti,


pa vijeće konstatuje da je time počinjena povreda krivičnog zakona iz člana 298. stav d) ZKP BiH.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 2 K 020583 16 KŽ od
06.03.2017. godine o ukidanju prvostepene presude)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum