Vaš pravni kompas 

  • Mogucnost koriscenja iskaza osumnjicenog koji je dat bez prisustva branioca

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #614  by comodore
 
Mogućnost korišćenja iskaza osumnjičenog koji je dat bez prisustva branioca u slučaju kada odbrana nije bila obavezna (članovi 78. stav 2. tačka c., 259. stav 2. i 273. stav 1. ZKP BiH)

Postoji mogućnost korištenja iskaza osumnjičenog kao dokaza na glavnom pretresu u slučaju kada je optuženi svjedočio na glavnom pretresu i kada je prije toga u skladu sa odredbom člana 259. stav 2. ZKP BiH poučen da


će biti podvrgnut direktnom i unakrsnom ispitivanju u smislu člana 262. istog zakona, iako se kao osumnjičeni odrekao prava na branioca, a odbrana nije bila obavezna, čime se saglasio i sa mogućnosti čitanja i korištenja njegovog iskaza datog u svojstvu osumnjičenog, i to na osnovu odredaba člana 273. stav. 1. i 3. ZKP BiH.

Iz obrazloženja:
Takođe, ovo vijeće je, obzirom da je branilac problematizirao zakonitost iskaza osumnjičenog datog u istrazi, analiziralo i pitanje mogućnosti korištenja takvih iskaza kao dokaza na glavnom pretresu, u skladu sa odredbama člana 273. stava 1. ZKP BiH. S tim u vezi, ovo vijeće je imalo u vidu da se tada osumnjičeni K. dobrovoljno odrekao prava na branioca, nakon što je poučen u potpunosti u skladu sa odredbama člana 78. stava 2. ZKP BiH, te da se i izjasnio o djelu koje mu se stavlja na teret. Tom prilikom osumnjičeni K. je bio upoznat da se takav njen iskaz, koji je dao bez prisustva branioca, bez njegove saglasnosti neće moći koristiti kao dokaz. Međutim, vijeće je takođe imalo u vidu da je ovaj optuženi svjedočio u ovom predmetu u svojstvu optuženog kao svjedoka, te da je prije tog svjedočenja poučen u skladu sa odredbom člana 259. stav 2. ZKP BiH da će biti podvrgnut direktnom i unakrsnom ispitivanju u smislu člana 262. ovog zakona, sa čime se i saglasio kada je odlučio svjedočiti. Time se ovaj otpuženi saglasio i sa mogućnošću korišćenja njegovih izjava datih u svojstvu osumnjičenog, a u skladu sa odredbom člana 273. stav 1. ZKP BiH, te da se te izjave ulože u dokazni materijal, pa stoga te izjave osumnjičenog predstavljaju zakonite dokaze bez obzira što su date bez prisustva branioca.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 2 K 018698 15 Kž 3 od
11.02.2016. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum