Vaš pravni kompas 

  • MJESEČNA OSNOVICA ZA DOPRINOSE ZA TRGOVCA POJEDINCA

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1374  by matrix
 
MJESEČNA OSNOVICA ZA DOPRINOSE ZA TRGOVCA POJEDINCA
Zakon o doprinosima

član 8 stav 2 tačka g)

Mjesečna osnovica za doprinose za trgovca pojedinca je umnožak prosječne plaće iz člana 6a stav 2. Zakona o doprinosima i koeficijenta 0,29, neovisno o tome da li se porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu ili na osnovu vođenja poslovnih knjiga i ista za 2020. godinu iznosi 411,00 KM.

"Da li je mjesečna osnovica za obračun doprinosa za trgovca pojedinca, koji plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu, umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,29 (odnosno je li ista kao i za trgovca pojedinca koji porez na dohodak plaća u na osnovu vođenja poslovnih knjiga)?

Lice koje obavlja djelatnost trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice stiče svojstvo trgovca pojedinca prema odredbama Zakona o unutarnjoj trgovini ("Sl. novine FBiH", br. 40/2010 i 79/2017). Nadalje, članom 8. stav 2. tačka g) Zakona o doprinosima ("Sl. novine FBiH", br. 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 - dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016, 34/2018 i 99/2019 - dalje: Zakon), propisano je da je osnovica za doprinose umnožak prosječne plaće iz člana 6a stav 2. Zakona i koeficijenta 0,29, za poduzetnika koji obavlja djelatnost trgovca pojedinca, koji je upisan u odgovarajući registar i dohodak sa tog osnova utvrđuje na osnovu poslovnih knjiga, u skladu sa propisima o porezu na dohodak.

Članom 9. tačka c) Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Sl. novine FBiH", br. 64/2008, 81/2008, 98/2015, 6/2017, 38/2017 i 39/2018) definirano je da se pod djelatnošću trgovca pojedinca podrazumjevaju samostalni trgovaci koji promet nisu obavezni evidentirati preko fiskalnih uređaja i koji trgovinu na malo obavljaju izvan trgovačkih radnji koje su rješenjem nadležnog organa registrovane za djelatnost trgovine na tržnicama na malo (pijacama) na jednom prodajnom mjestu: Štandu, stolu, boksu, montažno-demontažnom ili zidanom objektu tipa kiosk kao i na Štandu i stolu izvan tržnica na malo, za koje je nadležni organ izdao odobrenje.

Naprijed navedena mjesečna osnovica za doprinose za trgovca pojedinca propisana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima ("Sl. novine FBiH", br. 91/2015) kada, u tom periodu, na osnovu propisa o porezu na dohodak, nije bila propisana mogućnost, da predmetni obveznici, porez na dohodak mogu plaćati u paušalnom iznosu. Naknadnim dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Sl. novine FBiH", br. 3/2018) propisano je da i trgovci pojedinci, koji djelatnost obavljaju sami bez upošljavanja drugih lica, mogu plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu.

Slijedom naprijed navedenog, mjesečna osnovica za doprinose za trgovca pojedinca je umnožak prosječne plaće iz člana 6a stav 2. Zakona i koeficijenta 0,29, neovisno o tome da li porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu ili na osnovu vođenja poslovnih knjiga i ista za 2020. godinu iznosi 411,00 KM."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 04-02-4-542/20 od 23.1.2020. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum