Vaš pravni kompas 

  • Maria Mihalache v. Romania

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1519  by matrix
 
Maria Mihalache v. Romania

Povreda člana 1. Protokola broj 1 uz EK (neizvršenje presude) Aplikantica je Maria Mihalache, rumunjska državljanka.
Slučaj se odnosi na neuspjeh rumunjskih vlasti da provedu pravosnažnu presudu donesenu u
aplikantičinu korist da nije bila dužna platiti odštetu za utaju poreza u krivičnom postupku protiv nje
zbog šverca cigareta.

Protiv aplikantice i njenog supruga je 2013. godine pokrenut krivični postupak nakon što je policija izvršili raciju na njihovoj imovini i pronašli 5 450 paketa cigareta s ukrajinskim poreznim markama. Tužitelj je odlučio prekinuti postupak 2014. godine zbog nedostatka dokaza. U međuvremenu, porezne vlasti donijele su odluku protiv aplikantice za plaćanje štete prouzrokovane utajom carinskih naknada za prokrijumčarenu robu u iznosu od 61.780 rumunjskih leja (otprilike 13.730 eura). Nakon toga zatražili su stavljanje hipoteke na tri placa zemljišta u vlasništvu aplikantice kao osiguranje provedbe te odluke.
U 2015. i 2016. godini sudovi na dva nivoa su djelomično prihvatili aplikanticine žalbe kojima je osporavala izvršenje mjera protiv nje, smatrajući da ona ne može platiti šteta za utaju poreza u nedostatku bilo kakve krivične odgovornosti. Međutim, presuda iz 2016. godine u njenu korist još uvijek nije izvršena i porezne vlasti zadržali su svoj stav da aplikantica mora platiti dug.

1 Informacije o predmetima pripremljene su u saradnji između Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Informacije su informativnog karaktera i ne obavezuju Sud.

Pozivajući se na član 1. Protokola br. 1 (zaštita imovine), aplikantica se žali, s jedne stane, da hipoteka položena na njenu imovinu nije ukinuta, i, s druge strane, da je Porezna uprava u potpunosti zanemarila presude domaćih sudova donesene u njenu korist.

Evropski sud je, između ostalog, zaključio da je propust državnih tijela da priznaju pravosnažni (res judicata) učinak konačne presude i da provedu svoje nalaze potpunim provođenjem te presude, rezultiralo time da se aplikantici nameće pretjeran teret.

https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum