Vaš pravni kompas 

  • Licne i porodicne prilike kao razlog uvecanja naknade za eksproprijaciju nekretnine

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #707  by law
 
Licne i porodicne prilike kao razlog uvecanja naknade za eksproprijaciju nekretnine

Zakon o eksproprijaciji

član 47

Do uvećanja naknade po osnovu ličnih i porodičnih prilika predloženika ne može doći zbog razloga koji se odnose na njegovu tešku materijalnu situaciju (bolest, niska primanja, nezaposlenost supruge), već samo u slučaju kada je predmet eksproprijacije nekretnina od bitnog značaja za materijalnu egzistenciju ranijeg vlasnika, odnosno, kada je ranijem vlasniku, zbog eksproprijacije, pogoršana ekonomska situacija.

Obrazloženje:

"Međutim, osnovan je žalbeni navod koji se odnosi na uvećanje visine naknade po osnovu ličnih i porodičnih prilika predloženika.

Naime, prema odredbama čl. 47. ZE, lične i porodične prilike ranijeg vlasnika eksproprisane nekretnine uzet će se u obzir kao korektiv uvećanja visine utvrđene naknade ako su te prilike od bitne važnosti za materijalnu egzistenciju ranijeg vlasnika, a naročito u slučaju ako je zbog eksproprijacije većeg dijela ili čitavog zemljišta ili poslovne prostorije u kojoj je raniji vlasnik obavljao dozvoljenu poslovnu djelatnost ugrožena njegova materijalna egzistencija, kao i u slučaju kada se zbog eksproprijacije članovi poljoprivrednog domaćinstva moraju seliti iz područja gdje su prebivali ili boravili.

Iz citiranih odredbi proizlazi da uvećanje naknade po navedenom osnovu dolazi u obzir samo u slučaju kada je predmet eksproprijacije nekretnina od bitnog značaja za materijalnu egzistenciju ranijeg vlasnika, odnosno, kada je ranijem vlasniku, zbog eksproprijacije, pogoršana ekonomska situacija. Razlozi koje je naveo prvostepeni sud, a koji se odnose na tešku materijalnu situaciju predloženika (bolest, niska primanja, nezaposlenost supruge i drugo) nisu u vezi sa eksproprijacijom i ne predstavljaju osnov za primjenu korektivnog elementa na ime ličnih i porodičnih prilika predloženika, kao ranijeg vlasnika eksproprisane nekretnine. U tom smislu prihvaćen je žalbeni navod predlagatelja, koji se odnosi na uvećanje naknade od 20%, tako da predloženiku navedeno povećanje nije dosuđeno."

(Rješenje Županijskog suda u Mostaru, 56 0 V 029801 11 Gž od 14.12.2011. godine)

https://www.advokat.attorney/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum