Vaš pravni kompas 

  • Korekcija poslova i položaja sekretara škole

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1435  by comodore
 
KOREKCIJA POSLOVA I POLOŽAJA SEKRETARA ŠKOLE
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

član 101 stav 5

Promjena poslova i položaja sekretara škole može se izvršiti samo izmjenom propisa kojima je njihov status uređen, pod uslovom da se radi o poslovima koji odgovaraju stepenu i vrsti obrazovanja sekretara škole.

"Na koji način definisati ostale poslove koje sekretar škole treba da obavlja po nalogu poslodavca i obaveze/mogućnosti njihovog pojašnjenja kroz podzakonske akte, odnosno ugovore o radu?

U pogledu pojašnjenja definicije ostalih poslova koje sekretar škole treba da obavlja po nalogu poslodavca, ne ulazeći u tumačenje kantonalnih propisa iz oblasti obrazovanja, mišljenja smo da se ostali poslovi koje poslodavac pored sistematizovanih može tražiti od radnika, općenito mogu odnositi samo na poslove koji odgovaraju stepenu i vrsti obrazovanja, kao i stručnoj spremi radnika. Imajući u vidu da je u Vašem slučaju status i opis poslova sekretara škole definisan kantonalnim zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti obrazovanja, mišljenja smo da se bilo kakve korekcije položaja i poslova sekretara škole može izvršiti samo kroz izmjene pomenutih propisa kojima je njihov status i uređen."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-2697/19 od 25.10.2019. godine)


https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum