Vaš pravni kompas 

  • Kontrola opravdanosti mjera zabrane nakon izricanja prvostepene presude

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #833  by AntunHun
 
Kontrola opravdanosti mjera zabrane nakon izricanja prvostepene presude

Kada su mjere zabrane izrečene ili produžene nakon izricanja prvostepene osuđujuće presude, ne postoji zakonska obaveza vršenja dvomjesečnih kontrola opravdanosti trajanja istih, sve do donošenja drugostepene odluke.

Iz obrazloženja:

U odnosu na mjere zabrane, odredbom člana 126.b stav 5. ZKP BiH propisano je da iste mogu trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravomoćnosti presude ako toj osobi nije izrečena kazna zatvora, ili do upućivanja na izdržavanje kazne, ako je toj osobi izrečena kazna zatvora. Iako je odredbom člana 126.b stav 6. ZKP BiH propisana obaveza dvomjesečne kontrole opravdanosti primjene mjera zabrane, obzirom da ne postoji obaveza dvomjesečnih kontrola mjere pritvora u fazi nakon izricanja presude, te kada se ima u vidu zakonom određena funkcionalna nadležnost za kontrolu primjene mjera zabrane naprijed navedenom odredbom (sudija za prethodni postupak, sudija za prethodno saslušanje ili sudija, odnosno predsjednik vijeća), jasno je da ne postoji zakonska obaveza za
dvomjesečnu kontrolu primjene mjera zabrane u fazi postupka nakon izricanja prvostepene presude, a do donošenja drugostepene odluke.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj S1 1 K 003368 13 Krž od 29.03.2013. godine)

https://forum.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum