Vaš pravni kompas 

  • Koliko iznose sudske takse za pojedine parnične radnje?

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #1223  by legalis
 
Koliko iznose sudske takse za pojedine parnične radnje?

Postupci pred sudovima nisu besplatni ni u slučaju samozastupanja. Ako podnosite tužbu bitno je da znate da ste dužni i da platite sudsku taksu. Taksu ne morate platiti u momentu kada tužbu predajete. Ali prije nego što poduzmete bilo kakve dalje korake u postupku, sud će Vam poslati nalog za plaćanje takse.

Nakon donošenja presude, moraćete platiti sudsku taksu na presudu. Ako niste zadovoljni sudskom odlukom i odlučite podnijeti žalbu, moraćete platiti taksu na žalbu. U FBiH, iznosi sudskih taksi regulisani su na kantonalnom nivou i definirani su na temelju vrijednosti ili prirode spora. Minimalni iznosi sudskih taksi kreću se od 20 KM do 50 KM, dok se maksimalni iznosi kreću od 5.000 KM do 10.000 KM, zavisno od kantona. Prije podnošenja
tužbe ili žalbe možete pitati sud o iznosima sudskih taksi, ili ih Vi sami možete izračunati na osnovu postojećih kantonalnih zakona o sudskim taksama. U Dodatku I Vodiča možete naći informacije o iznosima sudskih taksi za svaki kanton, kao i Internet linkove za deset kantonalnih zakona o sudskim taksama i kalkulatorima sudskih taksi.

Vi morate platiti sudsku taksu čak i ako naknadno povučete tužbu ili ako je tužba odbačena od strane suda (pogledajte poglavlje IV, naslov 4.1.4. - Osnovni koraci za podnošenje tužbe).

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum