Vaš pravni kompas 

  • Kojem sudu ću se obratiti u slučaju spora?

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #1222  by legalis
 
Kojem sudu ću se obratiti u slučaju spora?

Kako biste znali na koju adresu uputiti tužbu, potrebno je da znate koji sud je nadležan za postupanje po konkretnom predmetu. U FBiH sudovi su organizovani na općinskom i kantonalnom nivou. U privrednim predmetima za postupke u prvom stepenu su nadležni općinski sudovi, a za postupke u drugom stepenu kantonalni sudovi. Privredni sporovi rješavaju se pred općinskim sudovima u Bihaću, Orašju, Tuzli, Zenici, Goraždu, Travniku, Mostaru, Širokom Brijegu, Sarajevu i Livnu, koji imaju uspostavljena privredna odjeljenja za rješavanje privrednih predmeta.1

Ukoliko bilo koja od stranaka u postupku nije zadovoljna ishodom spora, odnosno ukoliko smatra da su joj povrijeđena prava tokom istog, ima pravo i na vanredni pravni lijek – reviziju pred Vrhovnim sudom FBiH. Ukoliko želite koristiti ovaj lijek, predlažemo da potražite stručnu pomoć advokata.

Kako biste što prije zaprimili presudu bitno je da pravilno utvrdite nadležnost suda. Ukoliko tužbu podnesete pogrešnom sudu, izgubićete dragocjeno vrijeme. Po zakonu, u slučaju da tužbu podnesete nenadležnom sudu, isti će takvu tužbu proslijediti sudu koji je nadležan. Međutim, to će značajno usporiti postupak. Također se možete naći u situaciji da ćete morati plaćati sudsku taksu dva puta – sudu koji je zaprimio tužbu kao i nadležnom sudu, u zavisnosti od kantonalnih propisa o sudskim taksama i prakse postupajućih sudova. Dakle, ako podnosite tužbu, podnosite je općinskom sudu. Da biste odredili kojem općinskom sudu podnijeti tužbu, potrebno je da razmotrite predmet, odnosno prirodu spora, kao i druge okolnosti:

- Prvo, ako imate zaključen ugovor sa stranom koju želite tužiti, i ovaj ugovor reguliše predmet spora, pogledajte da li je u ugovoru već dogovorena mjesna nadležnost određenog suda. Ako jeste, podnesite tužbu sudu koji je naznačen u ugovoru.

- Drugo, ako mjesno nadležni sud nije određen ugovorom ili ugovor ne postoji, nadležni sud se najčešće određuje na osnovu lokacije sjedišta tuženog. U takvim okolnostima, nadležni sud također može biti određen i prema mjestu gdje je nastala ili nastupila šteta, prema mjestu prebivališta potrošača, ili prema mjestu poslovne jedinice preduzeća. Naime, postoje situacije u kojima tužbu možete uputiti i drugim sudovima, ali to ovisi od predmeta i vrste spora. Na primjer, kod sporova iz radnih odnosa tužbu možete uputiti i sudu na čijem području se rad obavljao.
- Treće, ukoliko pokrećete tužbu u vezi s nepokretnostima, isključivo je nadležan sud na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi.
- Četvrto, u stečajnom postupku ili izvršnom postupku (kada do njega dođete), isključivo je nadležan sud na čijoj se teritoriji stečajni ili izvršni postupak sprovode.

SAVJET!


Možete biti proaktivni, pa prilikom zaključenja ugovora sa poslovnim partnerom unaprijed ugovoriti mjesnu nadležnost suda koji Vam najviše odgovara. Određivanje mjesne nadležnosti suda ne znači da nemate povjerenja u Vašeg poslovnog partnera, nego upravo suprotno, to je znak da poslu pristupate savjesno.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum