Vaš pravni kompas 

  • Ko može pokrenuti izvršni postupak?

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1254  by legalis
 
Ko može pokrenuti izvršni postupak?

Tražilac izvršenja može pokrenuti izvršni postupak. Tražilac izvršenja je lice koje je pokrenulo postupak radi izvršenja nekog potraživanja, ili lice u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti

11.2. Šta je rješenje o izvršenju i koji su sastavni elementi rješenja?

Rješenje o izvršenju je rješenje kojim je u cijelosti ili djelomično prihvaćen prijedlog za izvršenje ili kojim se izvršenje određuje po službenoj dužnosti. Rješenje se dostavlja strankama u postupku i subjektima koji faktički sprovode izvršenje (banka, poslodavac, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i sl.

Sud rješenjem određuje izvršenje nad onim sredstvom i na onim predmetima koji su navedeni u izvršnom prijedlogu. Rješenje o izvršenju treba da odgovara sadržini zahtjeva za donošenjem rješenja o izvršenju koji je naveden u prijedlogu za izvršenje (pogledati dio 11.1.).

11.3. Pravni lijekovi: Prigovor i žalba?

Prigovor i žalba su redovni pravni lijekovi19 u izvršnom postupku.

Prigovor se izjavljuje nakon što zaprimite prvostepeno rješenje o izvršenju.

Sud ne prati rokove zastare po službenoj dužnosti, obje stranke to moraju učiniti same. Prigovor se izjavljuje sudu koji je donio rješenje u roku od 8 kalendarskih dana od dana dostavljanja.


Ako postoje razlozi koji sprječavaju izvršenje, može se podnijeti prigovor protiv rješenja o izvršenju. Prigovor može biti podnesen naročito ako:

- isprava na osnovu koje je doneseno rješenje o izvršenju nije izvršna isprava, ili ako isprava nije stekla svojstvo izvršnosti,
- izvršna isprava na osnovu koje je doneseno rješenje o izvršenju je ukinuta, poništena, preinačena ili na drugi način stavljena van snage, odnosno ako je na drugi način izgubila svoju djelotvornost ili je utvrđeno da je bez učinka,
- stranke su se sporazumjele da ne traže izvršenje uopće, ili za neki određeni vremenski period, kako je dogovoreno javnom ili prema zakonu ovjerenom ispravom sastavljenom nakon nastanka izvršne isprave,
- protekao je rok u kojem se prema zakonu može tražiti izvršenje.20


Protiv sudskog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 8 kalendarskih dana od dana dostave rješenja.

Žalba je pravno sredstvo koje se koristi samo kada je prijedlog za izvršenje odbačen ili odbijen. O žalbi odlučuje sud drugog stepena.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum