Vaš pravni kompas 

  • Kako se pokreće postupak likvidacije?

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1249  by legalis
 
Kako se pokreće postupak likvidacije?

Likvidacija preduzeća je proces obustavljanja djelatnosti preduzeća koji dovodi do njegovog zatvaranja. To je proces rješavanja odnosa s poslovnim partnerima, vladom, zaposlenima, suvlasnicima kompanije i investitorima. Likvidacija se provodi kad je preduzeće solventno (tj. kada imovina preduzeća prelazi svoje obveze).

Likvidacija se provodi:

- kada sud zabrani rad preduzeća, odnosno kada državni organ izrekne mjeru trajne zabrane daljnjeg obavljanja djelatnosti preduzeća. U ovom slučaju, zastupnik nadležnog državnog organa podnosi prijedlog za otvaranje likvidacionog postupka pred nadležnim sudom;
- kada je pravosnažnim rješenjem suda utvrđena ništavost upisa u sudski registar ili ništavost osnivanja pravnog lica. U ovom slučaju, sud koji je utvrdio ništavost prosljeđuje rješenje likvidacionom sudu koji, po službenoj dužnosti, pokreće likvidacioni postupak;
- prijedlogom za pokretanje likvidacionog postupka - odlukom skupštine preduzeća za pokretanje likvidacije. U ovom slučaju osnivač ovlašten za zastupanje ili organ ovlašten za zastupanje preduzeća mora podnijeti prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum