Vaš pravni kompas 

  • Kako napisati odgovor na tužbu ?

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1242  by comodore
 
Kako napisati odgovor na tužbu?

Prvo trebate pažljivo pročitati tužbu i identificirati navode, činjenice i dokaze s kojima se ne slažete kako biste mogli iste osporavati. Zatim, navedite svoje argumente kojima osporavate tužbu i pobrinite se da imate dokaze kojima ćete dokazati Vaše navode. Imajte na umu da u nekim kantonima postoji taksa za podnošenje odgovora na tužbu.8


5.1.2. Elementi odgovora na tužbu

Odgovor na tužbu mora da sadrži:

a. naziv suda,
b. nazive tužitelja i tuženog, s podacima o njihovim adresama prebivališta, odnosno sjedišta ako se radi o pravnim licima,
c. oznaku/broj predmeta,
d. moguće procesne prigovore,
e. razloge zbog kojih se tužbeni zahtjev osporava,
f. činjenice na kojima se zasnivaju navodi,
g. dokaze kojima se utvrđuju te činjenice, i
h. potpis.U uvodu odgovora na tužbu važno je da istaknete da li tužbeni zahtjev osporavate u cijelosti ili djelomično (ovisno o konkretnom slučaju) i da navedete razloge za to. Nakon toga iznesite činjenice na kojima zasnivate navode, kao i dokaze koji utvrđuju te činjenice.


5.1.3. Koje prigovore mogu/moram istaknuti u odgovoru na tužbu?


Prigovor je sredstvo koje imate na raspolaganju, a kojim štitite svoja prava.

Prigovarati možete na postojanje određenih proceduralnih nepravilnosti. Npr. ako već postoji postupak po istom pitanju, ako je stvar već presuđena, ako se tužitelj odrekao takvog tužbenog zahtjeva ranije, ili ako sud nije nadležan da odluči o tome. To su tzv.


8 Kanton Sarajevo, Unsko-sanski kanton, Kanton Posavina, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton i Kanton 10.

procesni prigovori.


Također, prigovarati možete i na postojanje određenih činjenica (tzv. materijalni prigovori). U praksi se najčešće radi o sljedećim materijalnim prigovorima:


- Prigovor nedostatka aktivne legitimacije (ako tužitelj nije podoban da bude tužitelj).
- Prigovor nedostatka pasivne legitimacije (ako tuženi nije podoban da bude tuženi).

Primjer nedostatka aktivne legitimacije: Osoba A je tužila osobu B za naknadu štete koju je osoba B učinila osobi C. Osoba B ima pravo prigovora nedostatka aktivne legitimacije osobe A. Osoba A nije osoba koja je pretrpjela štetu (to je Osoba C) i nema pravo na podnošenje tužbe.

Primjer nedostatka pasivne legitimacije: Osoba A je tužila osobu B za naknadu štete, i osoba B nije učinila štetnu radnju, već osoba C. Osoba B ima pravo prigovora pasivne legitimacije i izjaviti da ne može biti tuženi u postupku.

- Prigovor koji ukazuje da je prošao rok zastare za izvršenje zahtjeva. Rokovi zastare su rokovi u okviru kojih tužitelj može tražiti izvršenje pred sudom. Ovi rokovi su definisani Zakonom o obligacionim odnosima9, te je potrebno da konsultujete isti kako biste vidjeli da li se radi o zastarjelom potraživanju.
- Prigovor na nedospjelost potraživanja - ako dug nije dospio na naplatu, odnosno ako nije protekao rok u kojem ste bili obavezni izvršiti obavezu za koju Vas se tuži.
- Prigovor na neispunjenje ugovora - od Vas se tražilo da izvršite svoju ugovornu obavezu, ali samo nakon ili istovremeno sa izvršenjem druge stranke, a druga stranka to nije izvršila,
- Prigovor koji se odnosi na valjanost dokumentacije koju je dostavila druga strana. Prigovarati možete npr. ukoliko dostavljeni dokument nema pečat, ili nije sačinjen u propisanoj formi.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum