Vaš pravni kompas 

  • Izvrsenje na potrazivanju da se predaju ili isporucuje pokretne stvari

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #1186  by comodore
 
IZVRŠENJE NA POTRAŽIVANJU DA SE PREDAJU ILI ISPORUČE POKRETNE STVARI ILI DA SE PREDA NEPOKRETNOST


Član 177
Mjesna nadležnost
Za odlučivanje o izvršnom prijedlogu na izvršenikovom potraživanju da mu se preda određena pokretna ili nepokretna stvar ili da mu se isporuči određena količina pokretnih stvari i za provedbu tog izvršenja mjesno je nadležan sud na čijem se području nalaze te stvari.
Član 178
Izvršne radnje
Izvršenje na izvršenikovom potraživanju da se predaju ili isporuče pokretne stvari ili da se preda nepokretnost provodi se zaplijenom tog potraživanja, njegovim prijenosom na tražioca izvršenja i prodajom stvari.
Član 179
Djelovanje prijenosa
Prijenos zaplijenjenog izvršenikovog potraživanja ima djelovanje prijenosa novčanog potraživanja radi naplate.
Član 180
Nedospjelost izvršenikovog potraživanja
Ako izvršenikovo potraživanje još nije dospjelo sud će naložiti izvršenikovom dužniku predaju stvari nakon dospijeća.
Član 181
Tužba protiv izvršenikovog dužnika
Protiv izvršenikova dužnika koji nije voljan stvari da preda tražilac izvršenja može tužbom tražiti predaju, ako o obavezi predaje nema izvršnu ispravu.
Član 182
Primjena odredbi o izvršenju na novčanom potraživanju
Odredbe glave XII ovog zakona o izvršenju na novčanom potraživanju izvršenika na odgovarajući se način primjenjuju i na izvršenje na potraživanju da se predaju ili isporuče pokretne stvari ili da se preda nepokretnost, ako odredbama ovog zakona nije drukčije određeno.
2. Pokretne stvari
Član 183
Predaja stvari na čuvanje
(1) Rješenjem kojim se određuje prijenos izvršenikovog potraživanja sud će, prema prijedlogu tražioca izvršenja, naložiti izvršenikovom dužniku da pokretne stvari na koje se to potraživanje odnosi sam čuva, ako na to pristane, odnosno preda službenom licu ili drugom licu na čuvanje.
(2) Na čuvanje stvari na odgovarajući se način primjenjuju odredbe člana 122. ovog zakona.
Član 184
Prodaja stvari i namirenje tražioca izvršenja
Prodaja pokretnih stvari predatih na čuvanje te namirenje tražioca izvršenja obavljaju se prema odredbama glave XI ovog zakona o izvršenju na pokretnim stvarima.
3. Nepokretnosti
Član 185
Predaja tražiocu izvršenja
(1) Rješenjem kojim se određuje prijenos izvršenikovog potraživanja sud će naložiti izvršenikovom dužniku da nepokretnost na koju se to potraživanje odnosi preda tražiocu izvršenja.
(2) Tražilac izvršenja je dužan nepokretnosti, u ime i za račun izvršenika, upravljati kao dobar privrednik odnosno dobar domaćin i da sudu, na njegov zahtjev, položi račun o upravljanju.
Član 186
Prodaja i namirenje tražioca izvršenja
(1) Tražilac izvršenja može radi namirenja svog potraživanja u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana kad mu je nepokretnost predata predložiti sudu prodaju te nepokretnosti.
(2) Ako tražilac izvršenja ne predloži blagovremeno prodaju sud će obustaviti izvršenje i ukinuti sve provedene izvršne radnje.
(3) Nepokretnost se prodaje i tražilac izvršenja namiruje prema odredbama glave X ovog zakona o izvršenju na nepokretnostima.


https://www.webdesignstudio.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum