Vaš pravni kompas 

  • Izvodenje dokaza na glavnoj raspravi

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #891  by comodore
 
IZVOĐENjE DOKAZA NA GLAVNOJ RASPRAVI
Zakon o parničnom postupku

član 101

U konkurenciji dokaza kao što su ovjerena pisana izjava svjedoka data ranije i neposredno saslušanje istog svjedoka pred sudom nakon ovjere pisane izjave, usmenom iskazu svjedoka se daje prednost.

Obrazloženje:

"U pogledu prigovora revizije da sudovi nisu pravilno, u skladu sa odredbom člana 8. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13 -u daljem tekstu: ZPP) cijenili ovjerenu pisanu izjavu istog svjedoka datu...godine kod notara Lj. M., valja naglasiti da ZPP ne propisuje kao mogući dokaz u parničnom postupku pisane izjave svjedoka iako se takve izjave mogu koristiti kao dokazi u nedostatku drugih dokaza, uz njihovu ocjenu po odredbi člana 8. ZPP. Međutim, u konkretnoj situaciji, u konkurenciji ponuđenih dokaza - ovjerene pisane izjave svjedoka date ranije i neposrednog saslušanja istog svjedoka i iskaza datog neposredno pred sudom, nakon ovjere pisane izjave, pravilno su sudovi povjerovali usmenom iskazu svjedoka M. Z.

Odredbom člana 101. ZPP propisano je da se postupak na glavnoj raspravi odvija usmeno, a dokazi se izvode pred sudom, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Iz navedenog proizlazi da su sudovi pravilno ocijenili iskaz M. Z. kada su zaključili da poklon u novcu za kupnju stana on nije učinio samo prvotuženoj, nego bračnim drugovima."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 P 159995 18 Rev od 25.10.2018. godine)

https://www.advokat.attorney/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum