Vaš pravni kompas 

  • IZUZECI OD GRAĐANSKOPRAVNE ODGOVORNOSTI ZA KLEVETU PREMA ZAKONIMA O ZAŠTITI OD KLEVETE

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1354  by matrix
 
IZUZECI OD GRAĐANSKOPRAVNE ODGOVORNOSTI ZA KLEVETU PREMA ZAKONIMA O ZAŠTITI OD KLEVETE U BOSNI I HERCEGOVINI

Izvor: Časopis „Pravna Misao“
Autor: Franjo Dragičević, ma. iur.*

Sažetak

Bosna i Hercegovina je jedna od prvih država u Europi koja je odgovor- nost za klevetu svrstala isključivo u domenu građanskog prava. Obzirom da u oblasti odgovornosti za klevetu dolazi do konkurencije dva značajna ljudska prava, prava na slobodu izražavanja i prava na privatni život, u segment gra- đanskopravne odgovornosti za štetu uvedena su nova, posebna pravila odgo- vornosti kojim su se nastojala postaviti prihvatljiva ograničenja slobode izražavanja. Jedna od tih pravila odnose se i na izuzetke od odgovornosti za klevetu kojima su predviđene situacije, odnosno izražavanja zbog kojih neće postojati odgovornost za klevetu. Međutim, odredbe o izuzecima od odgovor- nosti za klevetu su neodređene i široko postavljene i ostavljaju prostora za nji- hovo široko tumačenje, što je rezultiralo neujednačenom sudskom praksom i čestim utvrđivanjem povreda jednog od navedenih ljudskih prava. Analizom zakonodavnih rješenja i sudske prakse ukazat će se na pravce tumačenja tih zakonskih odredbi i zaključiti da je zaista nemoguće donijeti pravilnu odluku o isključenju odgovornosti za klevetu bez ukupnog promatranja svih ele- menata koji se odnose na sporno izražavanje, jer se jedino na taj način može izbjeći povreda ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Ključne riječi

Kleveta, osobna prava, pravo na ugled, izuzeci od odgovornosti, vrijednosni sud, razumno izražavanje, naknada štete, zakonodavstvo i sudska praksa, ljudska prava, sloboda izražavanja, pravo na privatni život.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum