Vaš pravni kompas 

  • Isticanje prigovora zastare

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #474  by comodore
 
ISTICANjE PRIGOVORA ZASTARE
Zakon o parničnom postupku

član 207

Prigovor zastare se ne može prvi put isticati u žalbenom postupku.

Obrazloženje:

"Naime, M. H. M. je od dana uplate glavnice od 44.111,00 KM od strane tužiteljice na njihov račun, raspolagao ovim iznosom novca pa sve dok se ugovorom o ustupanju obavezao ovu svotu novca prenijeti na B. d.o.o. I.. Za taj period M. H. M. je dužan isplatiti zakonsku zateznu kamatu tužiteljici od dana kada je tužiteljica uplatila ovaj iznos na njihov račun tj. od 17.03.1991.godine pa do 06.11.2001.godine. Ne može se prihvatiti da je potraživanje u ovoj pravnoj stvari zastarjelo iz razloga što ugovarači tuženi nisu u toku postupka isticali ovaj prigovor pa u smislu člana 207. ZPP-a prigovor zastare nemogu isticati u žalbenom postupku. Prema tome kada nije zastarjelo potraživanje glavnice i kada prigovor zastare nije iznesen pred prvostepenim sudom to o prigovoru zastare ovaj sud nije odlučivao.

Odluka o kamatama je donesena na osnovu člana 277. ZOO."(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, 65 0 P 048764 10 Gž od 9.6.2011. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum