Vaš pravni kompas 

  • Ista nekretnina ne moze se smatrati novim ulogom kojim bi se povecao kapital drustva

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1090  by sudija
 
Član 355. i 356. Zakona o privrednim društvima

NEKRETNINA KOJA JE POSTALA VLASNIŠTVO DRUŠTVA NE MOŽE SE SMATRATI NOVIM ULOGOM TEMELJEM KOJEG BI SE MOGAO POVEĆATI OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVAIz obrazloženja:

Na osnovu činjeničnih utvrĊenja koja proizilaze iz dokumentacije u spisu, prvostepeni sud je pravilno zaključio da ne postoji pravni osnov da se izvrši povećanje osnovnog kapitala društva stvarima – nekretninama koje su vlasništvo društva. Jer, iz odredaba člana 355. Zakona o privrednim društvima proizilazi da osnovni kapital povećavaju članovi društva – osnivači ili novi članovi koji pristupaju društvu uplatom ili unošenjem novih uloga, a na način kako je to pobliže opisano u tom članu, iz čega slijedi da ne može društvo sa svojom imovinom povećavati osnovni kapital.

Iz priloženih materijalnih dokaza u spisu je vidljivo da stvar – odnosno nekretnina, na osnovu koje je (a nakon utvrĊene njene vrijednosti) i podnesena prijava za upis povećanja osnovnog kapitala, je već samim ugovorom o prodaji odnosno o kupovini zaključenim 27.11.2002. godine postala vlasništvo društva i kao takva upisana je na društvo – podnosioca zahtjeva u knjigu položenih

isprava u Z.K. Uredu Općinskog suda u S., pa se stoga ta nekretnina prema citiranoj odredbi ne može smatrati novim ulogom temeljem kojeg bi se mogao povećati osnovni kapital.

Kako u konkretnom slučaju nije u pitanju povećanje osnovnog kapitala društva reinvestiranjem iz dobiti odnosno rezervi društva u smislu odredbe člana 356. navedenog zakona, prvostepeni sud je pravilno postupio kada je pobijanim rješenjem odbio zahtjev predlagatelja za upis povećanja osnovnog kapitala društva.

(Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj: Gž-131/04 od 23.11.2004. g.).

https://www.bih-pravo.org/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum