Vaš pravni kompas 

  • Isplata place roditeljima koji odsustvuju sa posla zbog cuvanja djece COVID

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1380  by sudija
 
ISPLATA PLAĆE RODITELjIMA KOJI ODSUSTVUJU SA POSLA ZBOG ČUVANjA MALOLjETNOG DJETETA KOJE NE IDE U ŠKOLU ZBOG STANjA NESREĆE PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM
Zakon o radu

član 81 stav 1

Budući da je Vlada Federacije BiH svojim zaključkom dala preporuke da se, u vrijeme trajanja stanja nesreće prouzrokovane korona virusom u Federaciji BiH, roditeljima maloljetne djece do 10 godina omogući odsustvo sa posla jednom roditelju u slučaju da oba roditelja rade, radniku koji odsustvuje sa posla po ovom osnovu utvrđuje se pravo na naknadu plaće u skladu sa zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

"Kako regulisati odsustva sa posla radnika koji je roditelj malodobne djece do 10 godina života, zbog novonastale situacije preveniranja širenja virusa COVID-19?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 214. tematskoj sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine, proglasila stanje nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine, te donijela Zaključak V. broj: 403/2020 od 16.03.2020. godine, u vezi sa postupanjem poslodavca i radnika, u cilju sprječavanja bolesti izazvane korona-virusom (COVID-19), kojim je, između ostalog, izdata preporuka poslodavcima da se radnicima, roditeljima malodobne djece do 10 godina, omogući odsustvo sa posla jednom roditelju, u slučaju da oba roditelja rade.

Shodno navedenom, a imajući u vidu pomenute preporuke, kao i ostale mjere koje se preduzimaju s ciljem sprječavanja bolesti izazvane korona virusom, mišljenja smo da bi poslodavac za vrijeme trajanja navedenih okolnosti trebao radnicima, roditeljima malodobne djece omogućiti odsustvo sa rada, ukoliko oba roditelja rade.

U pogledu evidentiranja radnika kojima bi se omogućilo navedeno odsustvo ističemo da je odredbom člana 43. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon), između ostalog, propisano da je poslodavac dužan svakodnevno voditi evidenciju o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, kao i evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni - matična evidencija. Na osnovu ovlaštenja iz odredbe člana 43. stav 5. Zakona federalni ministar rada i socijalne politike donio je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu ("Sl. novine FBiH", br. 92/2016 - dalje: Pravilnik).

Odredbom člana 8. Pravilnika propisan je sadržaj evidencije o radnom vremenu i podaci koji se vode u toj evidenciji. Između ostalog, predviđeni su podaci koji se odnose na vrijeme i razloge neprisustva na poslu, te druge podatke o radnom vremenu od kojih zavisi ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom. Kao razlozi neprisustva na poslu navedena su i odsustva kao i vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad.

Kada je u pitanju ostvarivanje prava na naknadu plaće, ističemo da se ista ostvaruje u skladu sa članom 81. stav 1. Zakona kojim je propisano da radnik ima pravo na naknadu plaće za period odsustvovanja sa rada iz opravdanih razloga predviđenih zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu (godišnji odmor, privremena spriječenost za rad, porođajno odsustvo, plaćeno odsustvo i sl.), dok je u stavu 2. iste odredbe propisano da se period iz stava 1. ovog člana za koji se naknada isplaćuje na teret poslodavca utvrđuje zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-30/11-709/20 od 17.3.2020. godine)

https://epravo.ba/isplata-place-roditel ... ece-covid/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum