Vaš pravni kompas 

  • Imovina koja ne cini bracnu stecevinu u BiH

  • Statusna pitanja, razvodi, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo nad mldb djecom, imovinska pitanja u braku itd.
Statusna pitanja, razvodi, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo nad mldb djecom, imovinska pitanja u braku itd.
 #632  by comodore
 
IMOVINA KOJA NE ČINI BRAČNU STEČEVINU u BiH

Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine

čl. 251 i 254

Posebna imovina je ona koju je supružnik imao u vrijeme zaključenja braka i imovina koju je stekao tokom braka mimo osnova navedenih u članu 251. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje:

"Po ocjeni ovog suda nižestepeni sudovi su pravilnom primjenom materijalnog prava, odredbe iz člana 251. Porodičnog zakona FBiH, odbili tužbeni zahtjev tužiteljice kao neosnovan jer tužiteljica provedenim dokazima tokom postupka nije dokazala da se radi o imovini zajednički stečenoj radom za vrijeme trajanja vanbračne zajednice, već se radi o posebnoj imovini njenog vanbračnog partnera.

Odredbom člana 254. stav 1. Porodičnog zakona Federacije BiH ("Službene novine FBiH br. 35/05 i 41/05) propisano je da imovina koju bračni partner ima u času sklapanja braka ostaje njegova posebna imovina, dok je stavom 2. istog člana propisano da je posebna imovina i imovina koju za vrijeme trajanja bračne zajednice jedan bračni partner stekne po pravnom osnovu drugačijem od navedenog. Dakle, posebna imovina je ona koju je supružnik imao u vrijeme zaključenja braka i koju je samo jedan supružnik stekao tokom braka i ona ne čini bračnu stečevinu. Navedena odredba primjenjuje se i na sticanje u vanbračnoj zajednici.

Kod činjeničnih utvrđenja da je vanbračni partner tužiteljice umrli Z. B... zaključenim ugovorom o kupoprodaji kuće tokom 1986. godine stekao kuću i zemljište koji su predmet spora i sam isplatio kupoprodajnu cijenu kako je dogovoreno 1.1. slijedeće godine nakon zaključenja ugovora, a da tužiteljica nije dokazala da je učestvovala u sticanju tih sredstava za isplatu kupoprodajne cijene jer u vrijeme zasnivanja vanbračne zajednice nije radila, pravilan je zaključak drugostepenog suda da se radi o posebnoj imovini umrlog Z. koju je samo on stekao. Prema tome, i po ocjeni ovog suda pravilno je odbijen kao neosnovan zahtjev tužiteljice za utvrđenje da stara kuća i zemljište čine vanbračnu stečevinu vanbračnih partnera jer se radi o posebnoj imovini jednog vanbračnog partnera, umrlog Z., u smislu odredbe člana 254. stav 1. PZ FBiH, imajući pri tome u vidu i činjenicu da stara kuća više ne postoji, jer je srušena i napravljena je nova kuća, a na stvari koja više ne postoji ne može se steći pravo vlasništva.

Kako ne stoje revizijski razlozi, a ni razlozi na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, to je primjenom odredbe člana 248. ZPP reviziju tužiteljice valjalo odbiti."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 20 0 P 024542 15 Rev od 4.9.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum