Vaš pravni kompas 

  • Idžanović protiv Hrvatske

  • Europsko pravo
Europsko pravo
 #1531  by sudija
 
Idžanović protiv Hrvatske
, br. 67705/14, 9.7.2020. Povreda člana 6. EK
Europski sud za ljudska prava je 9. srpnja 2020. g. objavio presudu kojom je utvrdio da je podnositelju g. Tomi Idžanoviću povrijeđeno pravo na pošteno suđenje u postupku utvrđivanja ozljede na radu i priznavanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Naime, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) djelujući kao prvostupanjsko upravno tijelo odbio je podnositeljev zahtjev za novčanu naknadu zbog ozljede na radu uz obrazloženje da njegova ozljeda nije uzročno povezana s njegovim radnim zadacima. Podnositelj je zatim podnio upravnu tužbu Visokom upravnom sudu RH prigovarajući da ga HZZO, unatoč njegovom izričitom zahtjevu da ga sasluša, nije saslušao na okolnost povezanosti ozljede i njegovih radnih zadataka. Visoki upravni sud RH odbio je podnositeljevu upravnu tužbu pozivajući se na stari Zakon o upravnim sporovima (NN broj 53/91, 9/92, 77/92) koji je bio na snazi u navedeno vrijeme, a koji zakon je kasnije izmijenjen 2012. godine te je izmjenama uveden kontradiktorni upravni postupak.

Europski sud je utvrdio da je krucijalno pitanje u postupku pred domaćim tijelima bilo utvrditi je li podnositeljev radni zadatak bio da se popne na stroj s kojeg je pao, te može li se navedena ozljeda smatrati ozljedom na radu. Sud je stoga naveo da iako hrvatski zakon koji je bio na snazi u relevantno vrijeme nije obvezivao Visoki upravni sud da održi usmenu raspravu, sukladno dobro utvrđenoj praksi Europskog suda, bio je dužan obrazložiti koje su to iznimne okolnosti koje opravdavaju njegovo odbijanje da sasluša podnositelja. Budući Visoki upravni sud nije dao takvo obrazloženje niti razloge zbog kojih je smatrao da podnositeljevo saslušanje nije relevantno, odbijanje da održi usmenu raspravu nije bilo opravdano.

Stoga je Sud utvrdio da je došlo do povrede čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dosudio podnositelju zahtjeva iznos od 1.500,00 EUR na ime neimovinske štete kao i iznos od 2.660,00 EUR na ime troškova.1


https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum