Vaš pravni kompas 

  • Funkcionalna nadleznost za odredivanje mjera zabrane

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #832  by AntunHun
 
Funkcionalna nadležnost za određivanje mjera zabrane nakon izricanja presude kojom se optuženi oglašava krivim

Mjere zabrane nakon izricanja prvostepene presude donosi pretresno vijeće, a ne predsjednik vijeća, kako je to situacija u fazi nakon potvrđivanja optužnice.


Iz obrazloženja:


Kako je izricanje adekvatne mjere obezbjeđenja prisustva optuženog, razmatrano prilikom odlučivanja o optužbi i donošenja presude, Vijeće je našlo da je žalba branioca u tom pravcu osnovana, te da je izrečenu mjeru zabrane moglo donijeti samo pretresno vijeće, a nikako predsjednik vijeća, čime je učinjena povreda iz člana 297. stav 2. ZKP BiH.
(Rješenje Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 003302 12 Kv7 od 11.10.2012. godine)

https://forum.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum