Vaš pravni kompas 

  • Fiskalni tretman prodaje repromaterijala od strane poljoprivredne zadruge

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1167  by sudija
 
FISKALNI TRETMAN PRODAJE REPROMATERIJALA OD STRANE POLjOPRIVREDNE ZADRUGE
Zakon o fiskalnim kasama

član 5 stav 3 tačka p)

Poljoprivredna zadruga koja otkupljuje voće od registrovanih poljoprivrednih proizvođača, a prodaje istim poljoprivrednim proizvođačima repromaterijal i zaštitna sredstva koje ne naplaćuje u gotovom novcu, već vrijednost istih odbija od vrijednosti otkupljenog voća, nije obavezna da registruje putem fiskalne kase promet repromaterijala i zaštitnih sredstava, bez obzira na činjenicu da li su kupci obveznici PDV ili nisu.

"Poljoprivredna zadruga traži mišljenje u vezi sa primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama koji je stupio na snagu 01.08.2014. godine, a odnosi se na oslobađanja od fiskalizacije.

U zahtjevu je navedeno da se firma bavi otkupom voća od registrovanih poljoprivrednih proizvođača. Voće prodaju kroz veleprodaju na domaće i inostrano tržište. Dalje je navedeno da poljoprivrednim proizvođačima, od kojih otkupljuju voće, po ugovorima obezbjeđuju repro materijal i zaštitna sredstva (namjensko đubrivo i zaštitna sredstva), koje razdužuju, takođe kroz veleprodaju. Pomenuti repromaterijal i zaštitna sredstva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ne naplaćuju u gotovom novcu, već vrijednost istih odbijaju od vrijednosti otkupljenog voća. Postavljeno je pitanje da li su obavezni da izdaju maloprodajne fiskalne račune registrovanim poljoprivrednim proizvođačima za prodaju repro materijala i zaštitnih sredstava.

Članom 5. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 69/2007, 1/2011, 65/2014 i 21/2015 - dalje: Zakon), propisano je da je lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet roba odnosno pružanje usluga, dužno da registruje svaki pojedinačni promet robe i usluga preko fiskalne kase i vrši prenos podataka preko terminala do servera Poreske uprave, a u slučaju da koristi nadređeni računar, zadavanje komandi fiskalnoj kasi je dužna da vrši pomoću softverske aplikacije.

Članom 5. stav 3. Zakona propisana su oslobađanja od obaveze registrovanja prometa putem fiskalnih kasa, a među ostalim, u skladu sa tačkom p) istog stava, oslobođeni su prometi dobara na veliko i to od 01.08.2014. godine, kada su stupile na snagu izmjene i dopune Zakona.

Kako je "dobro", u ekonomskom smislu, definisano kao proizvod ili usluga koji direktno ili indirektno zadovoljava ljudske potrebe, navedenim oslobađanjem su obuhvaćeni svi prometi robe na veliko, bez obzira da li se vrše unutar Republike Srpske, prema Federaciji BiH, Brčko Distriktu ili prema inostranstvu.

Dalje, Zakonom o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 6/2007, 52/2011, 67/2013 i 106/2015) uređeni su uslovi za obavljanje trgovine i oblici trgovine...i druga pitanja značajna za obavljanje trgovine na teritoriji Republike Srpske. Pod obavljanjem trgovine na veliko podrazumijeva se kupovina robe radi dalje prodaje trgovcima na malo, industrijskim, trgovačkim i profesionalnim korisnicima i ustanovama, te drugim trgovcima na veliko, kada kupuju robu radi dalje prodaje, uz obavezno izdavanje fakture (član 9. stav 1. tog zakona). Iz napred navedenog člana može se vidjeti da je trgovina na veliko prodaja robe drugim privrednim subjektima radi dalje prodaje iste, te prodaja robe privrednim društvima i pravnim i fizičkim licima koja robu koriste u poslovne svrhe.

U skladu sa naprijed navedenim, Poljoprivredna zadruga nije obavezna da registruje putem fiskalne kase promet repro materijala i zaštitnih sredstava, koja iz veleprodajnog skladišta prodaje registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, bez obzira na činjenicu da li su ista obveznici PDV."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-817/18 od 26.3.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum