Vaš pravni kompas 

  • Evropske konvencije o ljudskim pravima - odluke suda

  • Europsko pravo
Europsko pravo
 #1566  by comodore
 
Pojedinačna predstavka na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima

U prilogu možete preuzeti publikaciju Pojedinačna predstavka na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima - vodič kroz postupak, čiji su autori Linos-Alexandre SICILIANOS, bivši predsjednik Evropskog suda za ljudska prava i Maria-Andriani KOSTOPOULOU, pravni zastupnik pri Kasacionom sudu Grčke.

Kako se navodi u uvodu publikacije “svrha ovog rada jeste da se na najjednostavniji mogući način ispitaju različite faze postupka pred organima Konvencije i da se pruži jedan praktični vodič korisnicima, a naročito onim koji zastupaju podnosioce predstavki.”

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum