Vaš pravni kompas 

  • Evidentiranje odsustva roditelja mldb djeteta za vrijeme trajanja stanja nesrece izazvane korona vir

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #1394  by comodore
 
EVIDENTIRANjE ODSUSTVA RODITELjA MALODOBNOG DJETETA ZA VRIJEME TRAJANjA STANjA NESREĆE IZAZVANE KORONAVIRUSOM
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu

član 8

Poslodavac koji u skladu sa preporukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine datim u cilju preveniranja širenja virusa COVID-19 omogući odsustvo radniku - roditelju malodobnog djeteta do desete godine, dužan je da to navede među podacima koji se odnose na vrijeme i razloge neprisustva na poslu, kako bi tu situaciju podveo pod jednu od vrsta odsustva koje su utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu kod poslodavca.

"Kako realizirati preporuke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su date poslodavcima i radnicima zbog novonastale situacije preveniranja širenja virusa COVID-19?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 214. tematskoj sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine, proglasila stanje nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine, te donijela Zaključak V. broj: 403/2020 od 16.03.2020. godine, u vezi sa postupanjem poslodavca i radnika, u cilju sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), kojim je, između ostalog, izdata preporuka poslodavcima da provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, zatim da radnicima gdje je to moguće daju upute o radu od kuće, ukoliko je to zbog prirode posla moguće, da radnicima omoguće korištenje godišnjeg odmora i odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, kao i da radnicima, roditeljima malodobne djece do 10 godina omoguće odsustvo sa posla jednom roditelju, u slučaju da oba roditelja rade.

(...)

Što se tiče ostvarivanja prava na odsustva, ističemo da je u skladu sa navedenom preporukom upućeno na odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, a koja se evidentiraju na način predviđen Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu ("Sl. novine FBiH", br. 92/2016). Odredbom člana 8. pomenutog pravilnika propisan je sadržaj evidencije o radnom vremenu i podaci koji se vode u toj evidenciji. Između ostalog, predviđeni su podaci koji se odnose na vrijeme i razloge neprisustva na poslu, te druge podatke o radnom vremenu od kojih zavisi ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom. Kao razlozi neprisustva na poslu navedena su i odsustva, kao i vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad. Navedeno se odnosi i na realizaciju preporuke u vezi sa davanjem odsustva roditeljima malodobne djece do 10 godina, a koja podrazumijeva vrste odsustva koje su utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-30/11-730/20(2) od 24.3.2020. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum