Vaš pravni kompas 

  • Dokazna snaga nalaza i misljenja vjestaka

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #792  by AntunHun
 
DOKAZNA SNAGA NALAZA I MIŠLjENjA VJEŠTAKA PSIHIJATRA
Zakon o parničnom postupku

član 147

Nalaz i mišljenje vještaka psihijatra koji nije izrađen po nalogu suda već po narudžbi tužitelja nema dokaznu snagu sudskog vještačenja.

Obrazloženje:

"Pravilno su nižestepeni sudovi zaključili da nema dokaza da je radnja tuženih (podnošenje tužbe protiv tužitelja) u uzročnoj vezi sa eventualnom štetom koju je pretrpio tužitelj. Nalaz i mišljenje vještaka psihijatra M.S. nema dokaznu snagu sudskog vještačenja u skladu sa odredbama člana 147. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 58/03 do 61/13, dalje: ZPP), jer taj nalaz i mišljenje nije izrađen po nalogu suda već po narudžbi tužitelja. U svakom slučaju, iz tog nalaza i mišljenja se samo može zaključiti da je tužitelj bio zabrinut za ishod sudskog postupka koga su protiv njega i M.B. pokrenule tužene i da je bio u neizvjesnosti šta se biti sa nekretninama koje je kupio od M.B. Međutim, u obimnoj medicinskoj dokumentaciji koju je priložio tužitelj se uopšte ne spominje naprijed navedeni sudski spor između stranaka. Štaviše, tužitelj je pred invalidskom komisijom izričito rekao da su svi njegovi zdravstveni problemi započeli 2002. godine, kada su on i njegova supruga doživjeli saobraćajni udes. Ni prilikom liječenja na psihijatriji tužitelj nije spominjao da je sudski postupak uzrok njegovih tegoba."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 P 097831 17 Rev od 31.8.2017. godine)

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum