Vaš pravni kompas 

  • Direktiva o sudskim nalozima (2009/22)

  • Europsko pravo
Europsko pravo
 #1261  by matrix
 
Direktiva o sudskim nalozima (2009/22)

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se žele uvesti pravila Europske unije (EU) kako bi se osiguralo da su sudski nalozi dovoljno učinkoviti da zaustave povrede štetne za kolektivne interese potrošača.
KLJUČNE TOČKE

Cilj je sudskih naloga zaustaviti ili zabraniti povrede koje su suprotne kolektivnim interesima potrošača. Usklađivanje zakonodavstva, koje se provodi ovom direktivom, omogućuje povećanje učinkovitosti tih sudskih naloga i neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
Sudski nalozi u pitanju uključuju one koji se odnose na potrošački kredit, paket putovanja,nepoštene ugovorne odredbe u ugovorima sklopljenima s potrošačima, ugovore na daljinuinepoštena djelovanja prema potrošaču. Potpun popis direktiva u pitanju može se naći u Prilogu I. Direktivi 2009/22/EZ.
Izdavanje sudskih naloga može rezultirati:
prestankom ili zabranom povrede, prema potrebi i u skraćenom postupku;
otklanjanjem daljnjih posljedica povrede, posebice objavom odluke;
izricanjem kazne tuženiku kako bi postupao u skladu s odlukom ograničavajući ih na plaćanje kazne.
Ne dovodeći u pitanje propise međunarodnog privatnog prava, obično je primjenjivo ili pravo zemlje u kojoj je počinjena povreda ili zemlje u kojoj ona proizvodi učinke.
Subjekti koji su ovlašteni pokrenuti postupak imaju legitimni interes u osiguravanju poštovanja kolektivnih interesa potrošača i neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. To je slučaj za neovisna javna tijela koja su izričito zadužena za zaštitu kolektivnih interesa potrošača ili organizacije za zaštitu potrošača. Popis tih subjekata objavila je Europska komisija2016. godine.
Popis subjekata koji su ovlašteni pokrenuti postupak u slučaju povreda unutar EU-a utvrđuje Komisija, a on se objavljuje u Službenom listu Europske unije. U tom slučaju, kvalificirani subjekti uvršteni u popis trebali bi biti sposobni pokrenuti postupak pred pravnim ili upravnim tijelom zemlje EU-a u kojoj je došlo do povrede.
Zemlja EU-a u kojoj se pokreće postupak može odlučiti jesu li potrebne prethodne konzultacije među stranama, u prisutnosti kvalificiranog subjekta iz te zemlje ili bez njegove prisutnosti. Ako se povreda nastavi dulje od dva tjedna od primitka zahtjeva za konzultacije, trenutačno se može pokrenuti postupak za dobivanje sudskog naloga.
Godine 2011. provedena je studija o primjeni Direktive 2009/22/EZ kojom se koristilo u pripremi izvješća Komisije objavljenog 2012. godine.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 29. prosinca 2009. Direktiva je kodifikacija Direktive 98/27/EY koja je u nacionalno pravo trebala biti uključena do 1. siječnja 2001.
POZADINA

Za više informacija pogledajte:

„Sudski nalozi” na mrežnoj stranici Europske komisije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača (kodificirana verzija) (SL L 110, 1.5.2009., str. 30.–36.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2009/22/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.
VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača (COM(2012) 635 final, 6.11.2012.)

Preporuka Komisije od 11. lipnja 2013. o zajedničkim načelima za kolektivne mehanizme sudskih naloga i pravne zaštite u državama članicama koji se odnose na povrede prava dodijeljenih prema pravu Unije (SL L 201, 26.7.2013., str. 60.–65.)

Obavijest Komisije u pogledu članka 4. stavka 3. Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača, kojom se kodificira Direktiva 98/27/EZ u pogledu subjekata kvalificiranih za pokretanje postupka u skladu s člankom 2. te Direktive (SL C 361, 30.9.2016., str. 1.–55.)

Ispravak Obavijesti Komisije u pogledu članka 4. stavka 3. Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača, kojom se kodificira Direktiva 98/27/EZ u pogledu subjekata kvalificiranih za pokretanje postupka u skladu s člankom 2. te Direktive (SL C 367, 6.10.2016., str. 6.).

https://www.bih-pravo.org/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum