Vaš pravni kompas 

  • Clan 60. i 61. Zakona o izvrsnom postupku pred Sudom BiH

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #627  by matrix
 
Član 60. i 61. Zakona o izvršnom postupku pred Sudom BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 18/03) i član 379. Zakona o obligacionim odnosima


Donošenje rješenja o obustavi izvršenja, osim ukoliko se radi o razlozima obustave iz člana 60. stav 1. Zakona o izvršnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, nije smetnja da povjerilac u istoj pravnoj stvari podnese novi prijedlog za izvršenje, pod uslovom da nije protekao zastarni rok propisan Zakonom o obligacionim odnosima.

Iz obrazloženja:
Iz stanja spisa proizilazi da je pravosnažnim rješenjem Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 I 011552 12 I od 26.12.2013. godine, obustavljen izvršni postupak po prijedlogu povjerioca Bosna i Hercegovina, protiv dužnika P.D., radi prinudne naplate troškova parničnog postupka u iznosu od 2.370,00 KM, a na osnovu izvršne isprave- pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine, broj: P-522/08 od 07.05.2010. godine. Izvršni postupak je obustavljen iz razloga što je sa dužnikom postignuto vansudsko poravnanje o međusobnim potraživanjima.
Pobijanim rješenjem Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 I 017971 14 I od 26.01.2015. godine, ponovo je određeno predloženo izvršenje radi prinudne naplate troškova parničnog postupka u iznosu od 2.370,00 KM, a na osnovu izvršne


isprave- pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine, broj: P-522/08 od 07.05.2010. godine.
Dužnik u žalbi ističe da je u ovom predmetu već doneseno pravosnažno rješenje ovog Suda o obustavi postupka, broj: S1 3 I 011552 12 I od 26.12.2013. godine, te da se radi o presuđenoj stvari.
Obustavom izvršenja okončava se izvršni postupak (član 61. stav 1. Zakona o izvršnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine), pa se nakon toga isti ne može nastaviti ni po službenoj dužnosti, ni po prijedlogu stranke. Ako je izvršenje završeno sprovođenjem radnje kojom je završeno, Sud će to utvrditi posebnim rješenjem (stav 2. člana 61. navedenog zakona).
Međutim, postojanje rješenja o obustavi izvršenja, sem ako se radi o slučaju iz stava 1. člana 60. Zakona o izvršnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (ako je izvršna isprava pravosnažno ukinuta, preinačena, poništena ili stavljena van snage, odnosno ako potvrda o izvršnosti bude ukinuta), nije smetnja da povjerilac u istoj stvari podnese novi prijedlog za izvršenje, pod uslovom da nije protekao zakonski zastarni rok iz člana 379. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 I
017971 15 Gž od 04.07.2016. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum