Vaš pravni kompas 

  • Clan 297 Zakona o krivicnom postupku BiH

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #678  by comodore
 
Član 297. stav 1. tačka k) ZKP BiH

U obrazloženju pobijane presude, kada se iznosi stav o činjeničnim pitanjima, polazeći od načela slobodne ocjene dokaza (član 15. ZKP BiH) sud prvog stepena je u obavezi da obrazloži kako i na koji način je utvrdio odlučne činjenice. Međutim, u pobijanoj presudi zaključuje se kako nije dokazano da je optuženi učinio predmetno krivično djelo (član 284. tačka c) ZKP BiH), a faktički se navode okolnosti na osnovu kojih se isključuje krivična odgovornost u smislu tačke b) navedene odredbe iz člana 284. ZKP BiH iz čega proizilazi protivrječnost izreke sa razlozima presude, koja se prema stavu žalbe, a što prihvata i Apelaciono vijeće, cijeni kao bitna povreda iz člana 297. stav 1. tačka k).

(Iz presude Suda BiH, broj: Kž-118/04 od 07.12.2004. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum