Vaš pravni kompas 

  • Clan 23 Krivicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1016  by sudija
 
Ĉlan 23 Kriviĉnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

SAIZVRŠILAŠTVO JE SVJESNO I VOLJNO ZAJEDNIĈKO IZVRŠENJE KRIVIĈNOG DJELA, PA JE ZA NJEGOVO POSTOJANJE POTREBNA ZAJEDNIĈKA ODLUKA O DJELU, ALI I OBJEKTIVNI DOPRINOS

IZVRŠENJA DJELA, KOJI AKO SE NE SASTOJI U UĈEŠĆU U RADNJI IZVRŠENJA DJELA, PRETPOSTAVLJA PREDUZIMANJE TAKVE RADNJE KOJA IMA ODLUĈUJUĆI ZNAĈAJ U PROCESU IZVRŠENJA DJELA I BEZ KOJE DJELO NE BI MOGLO BITI UOPŠTE IZVRŠENO ILI NE BI MOGLO BITI IZVRŠENO NA NAĈIN NA KOJI JE IZVRŠENO.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Kţ-308/03 od 4.9.2003.g.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum