Vaš pravni kompas 

  • Clan 195 Krivicnog zakona BiH

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #676  by comodore
 
Član 195. KZ BiH

Za postojanje krivičnog djela iz člana 195. KZ BiH (neovlašćeni promet opojnim drogama) u dovršenom obliku nije neophodno i da je prodaja droge realizovana, s obzirom da se prema zakonskom opisu ovog djela to ne zahtijeva, pa stoga ne stoji žalbena tvrdnja da je time povrijeđen krivični zakon s obzirom da je u radnjama optuženog sadržan samo pokušaj navedenog krivičnog djela.Iz obrazloženja:

Po ocjeni ovog vijeća prvostepeni sud je u pobijanoj presudi, prilikom kvalifikacije predmetnog krivičnog djela, pravilno zaključio da se radi o krivičnom djelu iz člana 195. stava 2., jer su inkriminisane radnje preduzimane u okviru organizovane grupe ljudi, što se vidi iz izreke navedene presude Zemaljkog suda za krivična djela iz Beča, odnosno da se radi o dovršenom krivičnom djelu, a ne pokušaju toga djela, kako se u žalbi navodi. Naime, žalbena teza da se radi o pokušaju, a ne dovršenom krivičnom djelu neovlašćenog prometa opojnih droga radi toga što prodaja predmetne droge nije obavljena, nije osnovana s obzirom da za postojanje ovog krivičnog djela, prema njegovom zakonskom opisu u odredbi člana
195. stava 1. KZ BiH, nije neophodno i da je prodaja droge realizovana. Prema navedenom zakonskom opisu radnji ovog krivičnog djela, optuženi je preduzetim radnjama koje se sastoje u prenošenju predmetne droge u Austriju, a koja je bila skrivena u prtljažniku automobila, predmetno krivično djelo ostvario u dovršenom obliku. Pored toga, iz izreke navedene presude austrijskog suda jasno proizilazi da je inkriminisana droga i prodavana, što po mišljenju ovog vijeća tim više ukazuje na neosnovanost žalbenog prigovora prema kojem je pobijanom presudom povrijeđen krivični zakon kada je predmetno krivično djelo kvalifikovano kao dovršeno krivično djelo iz člana 195. stava 2. KZ BiH.

(Presuda Suda BiH, Kž-45/05 od 29.06.2005. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum