Vaš pravni kompas 

  • Big Brother Watch and Others protiv Engleske

  • Europsko pravo
Europsko pravo
 #1634  by comodore
 
Big Brother Watch and Others protiv Engleske
Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom (br. 58170/13, 62322/14 i 24960/15) 25.5.2021., presuda Velikog vijeća

Kršenje člana 8. Evropske konvencije u pogledu sistema masovnog presretanja;

Kršenja člana 8. u pogledu sistema za dobijanje komunikacijskih podataka od provajdera;


1 Informacije su pripremljene u saradnji između Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Odjela za edukaciju i sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Iste su informativnog karaktera i ne obavezuju Sud.

Nema kršenja člana 8. u vezi sa sistemom za traženje presretnutog materijala od stranih vlada i obavještajnih agencija;

Kršenje člana 10. u pogledu oba sistema, masovnog presretanja i sistema za dobijanje komunikacijskih podataka od provajdera;

Nema kršenja člana 10. u pogledu sistema vazanog za traženje presretnutih materijala od stranih vlada i obavještajnih agencija.

Aplikacije su: Big Brother Watch i ostali protiv UK (br. 58170/13); Ured za istraživačko novinarstvo i Alice Ross protiv UK (br. 62322/14); i 10 organizacija za ljudska prava i dr. protiv UK (br. 24960/15).

Aplikanti su 16 organizacija i pojedinaca koji su ili novinari ili su aktivni u kampanji o pitanjima građanskih sloboda. Aplikacije su podnesene nakon što je Edward Snowden, bivši zaposlenik Američke agencije za nacionalnu sigurnost, otkrio postojanje programa za prisluškivanje i razmjenu obavještajnih podataka kojima upravljaju obavještajne službe u SAD i UK.

Aplikanti vjeruju da je zbog prirode njihove djelatnosti obavještajna služba UK vjerovatno presrela ili dobila njihovu elektroničku komunikaciju i / ili podatke.

Pozivajući se na član 8. EK svi aplikanti se žale na sistem masovnog presretanja komunikacija, dijeljenja obavještajnih informacija, te dobijanje podataka od provajdera.

U drugoj i trećoj aplikaciji pokrenuto je pitanje u skladu sa članom 10. EK vezano za njihov rad, kao novinara i nevladine organizacije.

Evropski sud je istakao da, zbog mnoštva prijetnji s kojima se države suočavaju u modernom društvu, sistem masovnog presretanja, sam po sebi ne krši Konvenciju. Međutim, takav sistem mora biti podložan „end-to-end zaštitnim mjerama“, što znači da, na domaćem nivou, u svakoj fazi procesa treba procijeniti neophodnost i proporcionalnost mjera koje se preduzimaju; da bi masovno presretanje trebalo na početku biti predmet nezavisnog odobrenja, kada su definirani cilj i obim operacije; i da operacija treba biti predmetom revizije i ex post facto nadzora.

U pogledu sistema presretanja koji se primjenjivao u Velikoj Britaniji, Sud je utvrdio sljedeće nedostatke: masovno presretanje komunikacija odobrava državno tajništvo, a ne tijelo neovisno od izvršne vlasti; kategorije pojmova za pretraživanje koje definiraju vrste komunikacije nisu uključene u zahtjevu za nalog; i pojmovi za pretraživanje povezani sa pojedincem (odnosno određenim identifikatorima, poput adrese e-pošte) nisu predmetom prethodnog internog odobrenja.

Evropski sud je također utvrdio da sistem masovnog presretanja komunikacija krši član 10, kao i da ne sadržava dovoljnu zaštitu za povjerljivi novinarski materijal. Također je utvrdio da pribavljanja komunikacionih podataka od provajdera krši članove 8. i 10., jer to nije u skladu sa zakonom. Međutim, Sud je smatrao da sistem po kojem Velika Britanija može tražiti obavještajne podatke od stranih vlade i / ili obavještajnih agencija ima dovoljno zaštitnih mjera kako bi se zaštitilo od zloupotrebe i kako bi se osiguralo da vlasti Ujedinjenog Kraljevstva ne koristile takve zahtjeve kao sredstvo za zaobilaženje njihove dužnosti prema domaćem zakonu i Konvenciji.


https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum